Kurum İçi (Programlar arası) Yatay Geçiş

Kurum İçi (Programlar arası) Yatay Geçiş Takvimi

Başvuru Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş 22.02.2024
Başlangıç Bitiş
06.02.2024 20.02.2024 
23.02.2024
26.02.2024
 •  Kurum içi yatay geçişte mevcut programdaki burs oranı geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız

1. Başvuru Koşulları

 1. Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. 
 2. Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 3. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.

** Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenmiş İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınavlardan yeterli puanları gösterir belgeleri olması gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin DÜİYES sınavlarına girmeleri gerekir.

 

3. Programlara Göre Ek Başvuru Koşulları

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 1. Hukuk programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 150.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.  2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 190.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2019-2020 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 125.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 2. Mimarlık programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 250.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 3. Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 300.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 4. İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliliğinin sağlanması gerekir. Dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kaydı yapılmaz, yapılmış ise de kayıt silinir.  Aday, DÜİYES veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen aşağıda ismi belirtilen sınavlardan yeterli başarıyı sağladıklarını belgelemek zorundadırlar.

*DÜİYES, 21 Şubat 2024 Çarşamba günü Üniversitemiz Dudullu Kampüsünde gerçekleştirilecektir. (Sınava katılma hakkı olan öğrencilere e-posta ile saat ve sınıf bilgilendirmesi iletilecektir)

Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlilik belgeleri

Sınavlar Kabul Edimesi Önerilen En Düşük Puanlar
TOEFL IBT 72
CAE C
PTE 55
KPDS/ÜDS/YDS  60

 

İngilizce Hazırlık Başarı Belgelerinin Kabul Şartları;

 1. Belgenin üzerinde 100’lük puan sistemi üzerinden puan yazılması ve Öğrencinin İngilizce Başarı Seviyesi en az B2 olması gerekir.
 2. Belgenin son 5 yıl içerisinden hak edilmiş ve güncel tarihli olması gerekmektedir.
 3. Dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan öğrenciler,  Doğuş Üniversitesinin yapmış olduğu DÜİYES sınavından en az 60 alması zorunludur.

4. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Doğuş Üniversitesi öğrencilerimiz; Öğrenci Belgesi, Disiplin Durumunu Gösterir Belge ve Transkript için “Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS)-Kullanıcı İşlemleri-Belge Talebi” kısmından e-imzalı olarak talep edebilirsiniz. Ders Tanım ve İçerik Bilgilerini yüklenmesine gerek yoktur.
 2. ÖSYS / DGS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgileri ve sıralamaları ile yerleştirme sonucunu gösteren belgesi. DGS ile yerleşen öğrenciler için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını ve sıralamaları ile yerleşme sonucunu gösterir belge.
 3. İkinci öğretim diploma programlarından örgün öğretim programlarına başvurularda, öğrencinin ayrıca bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girdiğini gösteren belge yüklenmesi gerekmektedir. (oim@dogus.edu.tr adresinden talep edebilirsiniz.)

5. Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Yatay geçiş kabul dilekçesi.

6. Derslerin İntibak Koşulları

 1. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı Doğuş Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi esaslarına göre belirlenir. İntibak edilen derslere ait notlar transkripte işlenir.
  https://www.dogus.edu.tr/docs/default-source/yonergeler/yonergelerimiz/dogus-universitesi-onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi.pdf?sfvrsn=a515a3e0_6
 2. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Aşağıdaki Linke tıklayabilirsiniz.
  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5