Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Kurumlar Arası  ve Kurum içi  Yatay Geçiş  Takvimi

   Başvuru Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

     Başlangıç

      Bitiş

       20.08.2024

     Başlangıç

     Bitiş

01.08.202415.08.2024 
21.08.2024 
23.08.2024 

** 2024-2025 öğretim yılında kurumlararası kapsamında kurum dışı yatay geçiş yapan öğrencilerimize sağlanan indirim Lisans ve Önlisans Bölüm / Program için %50+%25‘tir.   

** Merkezi Yerleştirme puanı ile kurum içi yatay geçişte mevcut programdaki burs oranı geçerli olacaktır. 

** 2024-2025 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları için  tıklayınız

1. Başvuru Koşulları 

 1. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için https://kvkonay.dogus.edu.tradresine giriş yaparak KVK onayını doldurmanız zorunludur.
 2. Başvurular Online Başvuru Formu aracılığı ile yapılacaktır.
 3. Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 4. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.

2. Genel Koşullar 

 1. Türkiye veya KKTC’deki üniversitelere kayıt yaptırmış olanlar,
 2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yerleştirilerek kayıt yaptıranlar,
 3. Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans/önlisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar, 
 4. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği, adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ve ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağına, 
 5. Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre, sınavsız geçişten yararlanarak veya MTOK programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler, 
 6. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler)
 7. Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin DÜİYES sınavlarına girmeleri gerekir.

*DÜİYES, 16 Ağustos 2024 Cuma günü Üniversitemiz Dudullu Kampüsünde gerçekleştirilecektir. (Sınava katılma hakkı olan öğrencilere e-posta ile saat ve sınıf bilgilendirmesi iletilecektir)

 

 

Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlilik belgeleri 

 Sınavlar Kabul Edimesi Önerilen En Düşük Puanlar
  TOEFL IBT  72
  CAE  C
  PTE  55
  KPDS/ÜDS/YDS  60

İngilizce Hazırlık Başarı Belgelerinin Kabul Şartları; 

 • Belgenin üzerinde 100’lük puan sistemi üzerinden puan yazılması ve Öğrencinin İngilizce Başarı Seviyesi en az B2 olması gerekir. 
 • Belgenin son 5 yıl içerisinden hak edilmiş ve güncel tarihli olması gerekmektedir. 
 • Dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan öğrenciler, Doğuş Üniversitesinin yapmış olduğu DÜİYES sınavından en az 60 alması zorunludur. 

 

3. Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. 

 • Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı mühürlü veya e- imzalı belge. Belgede öğrencinin sınıfı, programın öğretim dili, kabul türü (ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) ve halen kayıtlı olunduğunun belirtilmesi gerekir. 
 • Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, öğrencinin disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü veya e- imzalı belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.) 
 • Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli. 
 • Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler. (Üniversite WEB sayfasından temin edebilir, aldığınız sayfanın linkini paylaşmanız halinde kabul görecektir.) 
 • ÖSYS / DGS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgileri ve sıralamaları ile yerleştirme sonucunu gösteren belgesi. DGS ile yerleşen öğrenciler için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını ve sıralamaları ile yerleşme sonucunu gösterir belge 
 • Kimlik Belgesi Kopyası: Nüfus cüzdanının ön yüzeyinin kopyası. Mavi kart sahibi olanların, mavi kartlarının kopyası. 
 • Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın onaylı kopyası veya e-devlet çıktısı. 

*Kurum içi başvuru yapacak öğrenciler, Öğrenci Belgesi, Disiplin Durumunu Gösterir Belge ve Transkript için “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)-Kullanıcı İşlemleri-Belge Talebi” kısmından e-imzalı olarak talep edebilirsiniz. 

*Ders Tanım ve İçerik Bilgilerine ise https://obs.dogus.edu.tr/oibs/bologna sayfasında Akademik Birimler > Lisans/Ön Lisans kısmından Bölüm/Program seçerek Dersler kısmını tıklayarak, başardığınız dersin sol tarafındaki (i) butonundan içeriğe erişebilirsiniz. 

4. Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

 • Başvuruda kullanılmış olan belgelerin ıslak imzalı veya e-imzalı nüshaları ve lise diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi. 
 • Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) 

 

5. Derslerin İntibak Koşulları 

a. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı Doğuş Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi esaslarına göre belirlenir. İntibak edilen derslere ait notlar transkripte işlenir➙  tıklayınız

b. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için linke tıklayabilirsiniz. ➙ tıklayınız