Tarih: 07 Ocak 2018

07.01.2018 Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’nden Duyuru

 

Üniversitemiz fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 22/01/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

-Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 22/01/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 22/01/2018 Pazartesi günü günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

3

Klinik Psikoloji alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr. /Doç.Dr. /Yrd.Doç.Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Fotoğraf ve Video

3

Fotoğraf, Video, Sinema ve Televizyon, İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr. /Doç.Dr. /Yrd.Doç.Dr.

Mimarlık

1

Mimarlık alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr. /Doç.Dr. /Yrd.Doç.Dr.

1

Mimarlık alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak ve Mimarlık Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Prof.Dr. /Doç.Dr. /Yrd.Doç.Dr.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Yrd.Doç.Dr.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

3

Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği alanlarında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Prof.Dr. /Doç.Dr. /Yrd.Doç.Dr.