Tarih: 09 Ocak 2019

10.01.2019 Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’nden Duyuru

Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 26.  Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

-Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 24/01/2019 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim
 Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

İletişim Bilimleri

1

Uygulamalı İletişim alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Kurumsal İletişim, Görsel Kimlik, Dil ve Kültür alanlarında çalışmaları olmak.

Prof.Dr.