Tarih: 09 Ocak 2019

10/01/2019 Tarihli Rektörlük Duyurusu Öğretim Elemanı İlanı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

  1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
  2. YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 80 almış olmak
  3. Adayların 35 yaşını doldurmamış olması şarttır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir.)

2- Yök Formatında Türkçe Özgeçmiş

3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)     

4- ALES belgesinin fotokopisi

5- YDS belgesinin fotokopisi

6- Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

     8- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet Üzerinden alınan barkodlu belge)

     9- Adli Sicil Kaydı Belgesi

 

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi                   : 10.01.2019

Son Başvuru Tarihi           : 24.01.2019                                   

Ön Değerlendirme Tarihi  : 25.01.2019          

Giriş Sınavı Tarihi             : 28.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi      : 29.01.2019

 

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde www.dogus.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

BAŞVURU ADRESİ:   Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı No:21/34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/BROGRAM

UNVAN

ADET

ALES

YDS

 veya

Eşdeğeri

ÖZEL KOŞULLAR

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

70

80

Mütercim Tercümanlık(İngilizce), Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.