Tarih: 10 Haziran 2018

10.06.2018  Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı

Üniversitemiz fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26.  Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26/06/2018 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26/06/2018 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde  26/06/2018 Salı günü günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ:  

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul   

 

Fakülte 

Bölüm/Program 

Öğretim 
Üyesi 

Alanı 

Ek Açıklama 

Fen Edebiyat Fakültesi 

İletişim Bilimleri 

İletişim Bilimleri alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak. 

Prof.Dr. 

Sosyoloji 

Sosyoloji alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak. 

Prof.Dr. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Moda Tasarımı 

Tekstil ve Moda Tasarımı alanında Sanatta Yeterlilik derecesine ve Güzel Sanatlar alanında Doçentlik derecesine sahip olmak. 

Doç.Dr. 

Mimarlık 

Mimarlık alanında Doçentlik derecesine sahip olmak. 

Doç.Dr. 

Mimarlık 

Mimarlık alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

Mimarlık 

Peyzaj Mimari alanında Lisans derecesine sahip olmak, Mimari Tasarım alanında doktora derecesine sahip olmak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

İç Mimarlık 

Mimarlık veya İç Mimarlık alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Turizm İşletmeciliği, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik alanlarında Doktora derecesine sahip olmak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme 

İşletme alanında Doktora derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

Uluslararası İlişkiler 

Uluslararası İlişkiler alanında Doktora derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

İktisat 

İktisat alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak, Ekonometri alanında çalışmaları bulunmak. 

Prof.Dr. 

Hukuk 

Fakültesi 

Devletler Umumi Hukuku 

Kamu Hukuku alanında Doktora derecesine sahip olmak, Devletler Umumi Hukuku alanında çalışmaları bulunmak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

Anayasa Hukuku 

Kamu Hukuku alanında Doktora derecesine sahip olmak, Anayasa Hukuku alanında çalışmaları bulunmak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

Meslek Yüksekokulu 

Odyometri 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Odyoloji alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak. 

Prof.Dr. 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans mezunu olup, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

Doktor Öğretim Üyesi