Tarih: 11 Mart 2018

11.03.2018 Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’nden Duyuru

Üniversitemiz fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26/03/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26/03/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Klinik Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr.

 

Psikoloji

1

Klinik Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Doç.Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Odyometri

1

Kulak Burun Boğaz alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Doç.Dr.