Tarih: 16 Eylül 2018

16.09.2018  Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’nden Duyuru

16/09/2018  Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’nden Duyuru  

Üniversitemiz fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. Ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

-Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 01/10/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 01/10/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde  01/10/2018 Pazartesi günü günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ:  

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

 

Fakülte 

Bölüm/Program 

Öğretim 
Üyesi 

Alanı 

Ek Açıklama 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 

İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik alanında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

Mimarlık 

Mimarlık alanında Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği 

Fizik alanında Doçentlik derecesine sahip olmak, nano malzemeler alanında çalışmaları bulunmak. 

İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak. 

Doç.Dr. 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik derecesine sahip olmak. İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak. 

Doç.Dr. 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak. 

Doktor Öğretim Üyesi 

Fen Edebiyat Fakültesi 

İletişim Bilimleri 

Uygulamalı İletişim alanında Doçentlik derecesine sahip olmak. Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Kurumsal İtibar alanında çalışmaları bulunmak. 

Prof.Dr.