Tarih: 16 Kasım 2018

16.11.2018 Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’nden Duyuru

16/11/2018  Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’nden Duyuru

 

Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 25. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

 - Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 03/12/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim
 Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

1

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Doç.Dr.