Tarih: 14 Eylül 2022

16.09.2022 İngilizce Yeterlik Sınavı (DÜİYES) Önemli Bilgilendirme

Sevgili Öğrencilerimiz,

2022-2023 Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı (DÜİYES) 16 Eylül 2022 Cuma günü yüz yüze olarak Dudullu Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Sınav iki oturumdan oluşmaktadır, öğrencilerimizin her iki oturuma da katılmaları gerekmektedir.

2022-2023 DÜİYES OUTLINE için Tıklayınız

 1. Oturum: 10:00 – 11:40
 2. Oturum: 12.10 – 13.10
 • Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin 9:30’da sınava girecekleri salonda hazır bulunmaları zorunludur.
 • Öğrencilerin sınavda güncel fotoğraflı, geçerli kimlik belgesi (öğrenci kimlik kartı, TC kimlik belgesi, pasaport, sürücü belgesi) bulundurmaları zorunludur. Geçerli kimlik belgesi bulundurmayan öğrenciler sınava katılım sağlayamayacaktır.
 • Sınav derslikleri daha sonra, öğrenci sınıf listeleri ile birlikte duyurulacaktır.(15.09.2022 )
 • Öğrencilerin sınava mavi tükenmez kalem, kurşun kalem ve silgi getirmeleri gerekmektedir.
 • DÜİYES sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecektir.

16.09.2022 tarihinde Huzurevi Metro durağı ve Dudullu Metro durağında 09:00 servisi eklenecektir.

Sınav bitiminde 13:30 servisi olacaktır.


September 16, 2022 English Proficiency Exam (DÜİYES)

Foreign Languages Unit English Preparatory Program 2022-2023 Academic Year Fall Semester DÜİYES Procedures and Principles

Dear Students,

2022-2023 Fall Semester English Proficiency Exam (DÜİYES) will be administered on Friday, September 16, 2022 and will be invigilated face to face on Dudullu Campus. The exam consists of two sessions and the students are required to attend both sessions.

Session 1: 10:00 - 11:40

Session 2: 12:10 - 13:10

 • The students are to be present in the class where they will take the exam at 09.30 so that the invigilators can check the students’ ID cards on time.
 • Students must have a valid ID with photo (student ID card, passport, driver's license) during the exam. You need to present a valid ID to be admitted to the exam.
 • The exam rooms will be announced together with student class lists later.(15.09.2022)
 • The students need to bring a blue pen, pencil and an eraser.
 • DÜİYES results will be announced on September 23, 2022.

There will be another shuttle that is going to depart at 09.00 from Huzurevi Metro station and Dudullu Metro station on Friday, September 16, 2022.

You may get on the shuttle that's going to depart from Dudullu campus at 13.30 when the exam finishes.