Tarih: 19 Ağustos 2018

19.08.2018 Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’nden Duyuru

Üniversitemiz fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. Ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 03/09/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 03/09/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 03/09/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim
Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İngilizce)

1

Mikro İktisat alanında Doçentlik derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Doç.Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1

Turizm işletmeciliği, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik alanlarında Doktora derecesine sahip olmak.

Dr.Öğr.Üyesi

Oyunculuk

1

Oyunculuk, Tiyatro alanlarında Doktora derecesine sahip olmak.

Dr.Öğr.Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

1

Sosyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Dr.Öğr.Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği (İngilizce)

1

Makine Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Dr.Öğr.Üyesi

Elektronik Haberleşme Mühendisliği

1

Fizik alanında Doktora derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Dr.Öğr.Üyesi

Endüstri Mühendisliği

1

Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Dr.Öğr.Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Doç.Dr.

Bilgisayar Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Dr.Öğr.Üyesi

Hukuk Fakültesi

Devletler Özel Hukuk

1

Devletler Özel Hukuku alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr.