Tarih: 01 Haziran 2018

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Ek Başvurularının Sonuçları Hk.

Erasmus+ Staj Hareketliliğine Ek Başvuruda bulunan öğrencilerin %50 Dil Notu ve %50 Ağırlıklı Başarı Notları Ortalaması hesaplanarak ve Total Başarı Notu’na göre sıralandırılarak listeler oluşturulmuştur. Programdan ikinci kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Total Başarı Notlarından -10 puan ve üçüncü kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Total Başarı Notlarından -20 puan düşülerek sıralama yapılmıştır.

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin 15 gün içerisinde programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu ofisimize bildirmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre zarfında haklarından feragat etmeyip, yedek listede yer alan öğrencilerin mağdur olmasına neden olan öğrencilerin mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında toplam başarı notundan -10 puan düşülecektir.

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Ek Başvuruları Sonucunda Hareketliliğe Hak kazanan öğrecilerin listesi için lütfen tıklayınız.