Tarih: 18 Ağustos 2021

2021-1-TR01-KA131-HED-000003178 Projesi Erasmus+ Değişim Programları Değerlendirme Sonuçları

2021-2022 ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrencileri belirlemek amacıyla değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.

Erasmus+ Programı ile yurtdışında öğrenim görmek veya staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için yerleştirme sonuçları,Erasmus+ Programından hibeli olarak yararlanacak öğrencilerinsayısı Ulusal Ajans tarafından ilan edildiktensonra açıklanacaktır. Açıklanan sonuçlar Erasmus+ değişim programı değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçlarıdır.

(Başarılı öğrenci listesinde “Asil” olarak belirtilen öğrenciler; aday hibeli öğrenciler olup, Avrupa Birliği'nden yeterli hibe ve kontenjan geldiği takdirde hibeli olarak gidebilecek öğrencilerdir. Asil olarak ilan edilen öğrenciler, hibe Türkiye Ulusal Ajans tarafından onaylandıktan sonra bir dönem olarak hibe alabileceklerdir. Yedek aday öğrenci ise; bölümlerinde herhangi bir öğrencinin hakkından vazgeçmesi halinde, yine Erasmus+ değerlendirme notuna göre sırasıyla yedek öğrencilerden asil öğrenci statüsüne geçebilecek öğrencilerdir.)

Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin nominasyon tarihleri sona erdiği için başvurusunda 2021-2022 Güz dönemini tercih eden öğrencilerimiz, 2021-2022 Bahar dönemini tercih edebileceklerdir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabileceklerdir. Öğrenciler, karşı kurumun ve Üniversitemizin onayı ile diledikleri takdirde 2. dönem de hibe almadan hareketlilikten yararlanabileceklerdir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, 2 ay için hibe alabileceklerdir. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra hibe almadan devam edebileceklerdir. Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubunu sunmayan öğrenciler 30 Eylül 2021 tarihine kadar staj yeri kabul mektuplarını Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisine iletmelidir.

Hibe hakkı kazanamayan öğrenciler ise, programdan “0” hibeli olarak faydalanabilirler.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanmıştır.

Asil aday olarak seçilen öğrencilerin, haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar feragat dilekçelerini Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisine e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır. Ancak hibe yetersizliğinden dolayı Erasmus+ programından faydalanmaktan vazgeçen öğrenciler bu kuralın dışında değerlendirilecektir.

Feragat dilekçe örneği için tıklayınız.

Başarılı olan öğrencilerin dikkatine:

  • 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Söz konusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve hareketlilik sürelerindedeğişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu olabilir. Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

  • COVID-19 pandemisinden (ve diğer mücbir sebeplerden) ötürü hareketliliklerin etkilenmesi durumunda Türkiye Ulusal Ajansı’nın vereceği kararlar uygulanacak olup, süreç içerisinde ihtiyaç duyulması halinde bilgilendirmeler yapılacaktır.

  • Güz dönemi için başvuru yapan öğrenciler, bahar dönemi için değişiklik yapabilirler. Dönem değişikliği yapmak isteyen öğrencilerin taleplerini e-posta ile Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisinin internationaloffice@dogus.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Değerlendirme sonucuna itirazı olan öğrencilerin 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar itiraz dilekçelerini Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisine hitaben internationaloffice@dogus.edu.tr adresine e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir. Dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. 

Sınavdan başarılı olan öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda programa dair önemli bilgiler ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, hangi belgelerin nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı olacaktır; toplantı soru ve cevap ile sonlanacaktır. Toplantı tarihi ve saati bilgisi kurum e-posta adreslerinize gönderilecek olup, daha sonra duyurulacaktır.

Öğrencilerimizin konu ile ilgili herhangi bir talep ve/veya sorusu olması ve Erasmus+ sürecine başlanabilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında https://kvkonay.dogus.edu.tr/ adresi üzerinden “Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Öğrenci Aydınlatma Metni”ni ve “Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Öğrenci Açık Rıza Metni”ni onaylamaları zorunludur. İlgili metinleri onaylamayan öğrencilerin işlemleri başlatılmayacaktır.

Konu ile ilgili sorularınız için internationaloffice@dogus.edu.tr adresine email gönderebilirsiniz.