Tarih: 24 Haziran 2022

2022-1-TR01-KA131-HED-000055690 Numaralı Proje Kapsamında Erasmus+ Öğrenci Hibe Sonuçları Hk.

2022-2023 Akademik yılı bahar dönemi Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrenciler için hibe açıklanmıştır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabileceklerdir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, 2 ay için hibe alabileceklerdir. Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubunu sunmayan öğrenciler 30 Temmuz 2022 tarihine kadar staj yeri kabul mektuplarını Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisi’ne iletmelidir.

Yedek olarak ilan edilen öğrenciler ise programdan hibesiz (sıfır hibeli) olarak faydalanabilirler.

Asil aday olarak seçilen öğrencilerin, haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 4 Temmuz  2022 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar feragat dilekçelerini Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisi’ne e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır.

Değerlendirme sonucuna itirazı olan öğrencilerin 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar internationaloffice@dogus.edu.tr adresine e-posta göndererek itiraz dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir. Dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. 

Asil olan öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda programa dair önemli bilgiler ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, hangi belgelerin nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı yapılacaktır. Toplantı tarihi ve saati bilgisi daha sonra üniversite e-posta adreslerinize gönderilecektir.

Konu ile ilgili sorularınız için internationaloffice@dogus.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.