Tarih: 29 Nisan 2022

2022-1-TR01-KA131-HED-000055690 Numaralı Proje Kapsamında Erasmus+ Öğrenci Seçim Sonuçları Hk.

2022-1-TR01-KA131-HED-000055690 numaralı Erasmus+ projesi kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır.

İlgili liste Erasmus+ değişim programı değerlendirme sonuçları açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçlarıdır.

Ulusal Ajans tarafından hibe sonuçlarının ilan edilmesine istinaden Erasmus+ Programı’ndan hibeli olarak yararlanacak öğrenciler açıklanacaktır. 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabileceklerdir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, azami 2 ay için hibe alabileceklerdir. Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubunu sunmayan öğrenciler, daha sonra bildirilecek olan tarihe kadar staj yeri kabul mektuplarını Erasmus+ Ofisi’ne sunmak zorundadırlar.

Seçilen öğrencilerin, haklarından vazgeçmeleri halinde, en geç 14 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.00’a kadar feragat dilekçelerini Erasmus+ Ofisi’ne e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde eksi 10 puan uygulaması yapılacaktır.

Değerlendirme sonucuna itirazı olan öğrencilerin 14 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.00’a kadar itiraz dilekçelerini imzalı olarak Erasmus+ Ofisi’ne hitaben internationaloffice@dogus.edu.tr adresine e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

Sınavdan başarılı olan öğrencilerimiz için bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantı tarihi ve saati bilgisi kurum e-posta adreslerinize gönderilecektir.

Konu ile ilgili sorularınız için internationaloffice@dogus.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.