Tarih: 09 Temmuz 2024

2024 Proje Dönemi Öğrenci Hareketliliği Hibe Sonuçları Hk.

2024 Erasmus+ projesi kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrenciler için hibe açıklanmıştır.

 ilgili liste için Tıklayınız

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem için hibe alabileceklerdir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, 2 ay için hibe alabileceklerdir. Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubunu sunmayan öğrenciler staj yeri kabul mektuplarını Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisi’ne iletmelidir. Yedek olarak ilan edilen öğrenciler ise programdan hibesiz (sıfır hibeli) olarak faydalanabilirler.

Asil aday olarak seçilen öğrencilerin, haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 2 Eylül 2024 tarihine kadar feragat dilekçelerini Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisi’ne e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır.

Feragat dilekçesi örneği için Tıklayınız

Değerlendirme sonucuna itirazı olan öğrencilerin 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 17.00’a kadar erasmus@dogus.edu.tr adresine e-posta göndererek itiraz dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir. Dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir.

Asil olan öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda programa dair önemli bilgiler ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, hangi belgelerin nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı yapılacaktır. Toplantı tarihi ve saati bilgisi daha sonra üniversite e-posta adreslerinize gönderilecektir. Konu ile ilgili sorularınız için erasmus@dogus.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.