Tarih: 27 Temmuz 2018

21.07.2018 Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’nden Duyuru

 

Üniversitemiz fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 06/08/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 06/08/2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 06/08/2018 Pazartesi günü günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim
Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Psikoloji

1

Klinik Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Doç.Dr.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

1

Makine Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Doktor Öğretim Üyesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

1

Mimarlık alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

1

Bankacılık alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi