Tarih: 22 Aralık 2018

23.12.2018 Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’nden Duyuru

 

Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26.  Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 07/01/2019 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 07/01/2019 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 07/01/2019 Pazartesi günü günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim
 Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikoloji alanında Lisans, Klinik Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak ve Uygulamalı Psikoloji alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof. Dr.

Psikoloji

1

Psikoloji alanında Lisans, Klinik Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak ve Uygulamalı Psikoloji alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya İç Mimarlık alanında Lisans eğitimi almış olmak ve

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya İç Mimarlık alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Nöroloji alanında Uzmanlığa sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

 
  • Öğretim Üyesi ilan başvuruları; Prof. Dr. ve Doç. Dr. için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi ilanları için ilgili fakülte dekanlıklarına yapılacaktır.