Tarih: 08 Temmuz 2022

44 (c) Maddesi Gereğince Azami Öğrenim Süresi Sona Eren Öğrencilerimizin Dikkatine (Yaz Öğretimi)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 (c) maddesi gereğince azami öğrenim süresi sona eren ve anılan kanun gereği azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler “talepleri halinde” 2021-2022 yaz öğretiminden yararlanabileceklerdir.

Lisans düzeyinde 2014 yılı ve öncesi girişli, Önlisans düzeyinde 2017 ve öncesi girişli öğrencilerimiz derse kayıtlanmak için Dekanlık/Müdürlüklere dilekçe ile  başvuru yapmalıdır.

2021-2022 Akademik Yılı’nda Yaz Öğretimi dersleri Yüz Yüze olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir.

Fakülte/Müdürlük Sekreterlikleri E-Posta Adresleri

Fen Edebiyat Fakültesi

fef@dogus.edu.tr

Hukuk Fakültesi

hf@dogus.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

iibf@dogus.edu.tr

Meslek Yüksekokulu

myo@dogus.edu.tr

Mühendislik Fakültesi

mf@dogus.edu.tr

Sanat ve Tasarım Fakültesi

stf@dogus.edu.tr* Başvuru formlarının öğrenciler tarafından doldurulup imzalanarak pdf veya fotoğraf olarak Üniversite uzantılı e-posta adresinden Dekanlık / Müdürlük sekreterliğine e-posta yoluyla iletilmeli ya da elden teslim edilmelidir.   

Öğrencilerden gelen başvuru formu, Dekanlık/Müdürlük tarafından sonuçlandırılarak karar Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletilecektir.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü formda talep edilen dersleri öğrenci otomasyon sistemine ekleyerek öğrencilerin mali kayıtlarını tamamlayabilmeleri için iletişime geçecektir.

Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Belirlenmesi İçin Ders Seçimi ve Mali Kayıt: 18-22 Temmuz 2022

Yaz Öğretiminde Açılan Derslerin İlanı : 26 Temmuz 2022

Açılan Derslerden Yeni Ders Seçme (Mali Kayıt) ve Açılmayan Derslerin Yerine Açılan Derslerden Alma : 28 Temmuz 2022

Yaz Öğretimi Derslerinin Başlangıcı : 01 Ağustos 2022

  • Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği için Tıklayınız

Bilgilerinize sunar, başarılar dileriz.