Tarih: 15 Ağustos 2018

669 KHK ile Zorunda Hazırlık Programında Kayıtlı Olup, Başarısız Olan Öğrenciler için...

Değerli Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı’nın 01.08.2018 tarih ve 75850160-301.01.01-E.5751 sayılı yazısına istinaden “04.08.2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 669 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde eğitim veren programlarına yerleşen ve kayıt olan öğrencilerden hazırlık sınıfında başarısız olanlar için halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından YÖKSİS Veri Tabanında yayımlanan 669 sayılı KHK yerleştirme taban puanları da dikkate alınarak, öğrencilerin yerleştirme puanına eşit veya altında olan Türkçe programlardan 5 tercih alınarak Yükseköğretim Kuruluna bildirmelerine ve Türkçe programa yerleştirme işleminin öğrencilerin tercihleri ve yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılmasına, öğrencinin tercihleri uyarınca Türkçe programa yerleşememesi durumunda Yükseköğretim Kurulu tarafından puanına en yakın Türkçe programa yerleştirilmesine karar verilmiştir.” Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Programında kayıtlı olup, başarısız olan öğrencilerimizin 31.08.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğümüze başvuruda bulunmaları önemle rica olunur.

Başarılar dileriz.