Tarih: 30 Kasım 2017

Araştırma Görevlisi Öğretim Elemanı İlanı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33. Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

ARAŞTIRMA  GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1-   ALES sınavından en az 70 puan almış olmak (Lisans öğreniminden mezun olduğu alandaki puan türünden)

2-   YDS den en az 80 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3-  Adayların 35 yaşını doldurmamış olması şarttır. 

 

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir.)

2- Türkçe özgeçmiş

3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)     

4- ALES belgesinin fotokopisi

5- YDS belgesinin fotokopisi

6- Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

 

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi                       : 30.11.2017

Son başvuru Tarihi                 : 14.12.2017                                      

Ön Değerlendirme Tarihi        : 18.12.2017             

Giriş Sınavı tarihi                    : 20.12.2017

Sonuç Açıklama Tarihi            : 22.12.2017

 

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı No:21/34722-Kadıköy/İstanbul

 

BİRİMİ

 BÖLÜMÜ/PROGRAM

 UNVAN

ADET

ÖZEL KOŞULLAR

 Fen-Edebiyat Fakültesi

 Psikoloji (İngilizce)

 Araştırma Görevlisi

1

Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak, Psikoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33. Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

ARAŞTIRMA  GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1-   ALES sınavından en az 70 puan almış olmak (Lisans öğreniminden mezun olduğu alandaki puan türünden)

2-   YDS den en az 80 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3-  Adayların 35 yaşını doldurmamış olması şarttır. 

 

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir.)

2- Türkçe özgeçmiş

3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)     

4- ALES belgesinin fotokopisi

5- YDS belgesinin fotokopisi

6- Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

 

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi                       : 30.11.2017

Son başvuru Tarihi                 : 14.12.2017                                      

Ön Değerlendirme Tarihi        : 18.12.2017             

Giriş Sınavı tarihi                    : 20.12.2017

Sonuç Açıklama Tarihi            : 22.12.2017

 

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı No:21/34722-Kadıköy/İstanbul

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/PROGRAM

UNVAN

ADET

ÖZEL KOŞULLAR

Fen-Edebiyat Fakültesi

 Psikoloji (İngilizce)

 Araştırma Görevlisi

 Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak, Psikoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.