Tarih: 27 Şubat 2018

Arş.Gör. İlanı Hk.

28/02/2018 Tarihli Rektörlük Duyurusu Öğretim Elemanı İlanı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33. Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

 

  1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak (Lisans öğreniminden mezun olduğu alandaki puan türünden)

  2. YDS den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.(İngilizce bölüm için YDS den en az 80 almış olmak)

  3. Adayların 35 yaşını doldurmamış olması şarttır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir)

2- Türkçe özgeçmiş

  1. Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4- ALES belgesinin fotokopisi

5- YDS belgesinin fotokopisi

6- Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

 

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi : 28.02.2018

Son başvuru Tarihi : 14.03.2018

Ön Değerlendirme Tarihi : 16.03.2018

Giriş Sınavı tarihi : 20.03.2018

Sonuç Açıklama Tarihi : 22.03.2018

 

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı No:21/34722-Kadıköy/İstanbul

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/BROGRAM

UNVAN

ADET

ÖZEL KOŞULLAR

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Araştırma Görevlisi

2

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak. Mimarlık anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Araştırma Görevlisi

1

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak. Mimarlık anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

Grafik Bölümü lisans mezunu olmak. Grafik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

Araştırma Görevlisi

1

İç Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak. İç Mimarlık veya Mimarlık anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.