Tarih: 05 Ekim 2020

Ders Kesinleştirme Hakkında Önemli Bilgi

Ders Kesinleştirme hakkında önemli bilgi,

Ders Kayıt süresince öğrencilerin sadece 1 defa derslerini kesinleştirme hakkı bulunmaktadır.

Ders Kayıt haftasında kesinleşen kayıtlar Ders Ekleme Bırakma haftasında açılacaktır.

Ayrıca, kesinleştirme işlemi yapılmamış kayıtlarda seçilen derslerin kontenjanına dahil edilmemektedir.

Ders kayıt tarihleri Lisans 05 Ekim – 09 Ekim,

Önlisans 6 Ekim – 9 Ekim tarihleri arasındadır.

*Lisans 1. Sınıflara dersler otomatik olarak yapılacak, Önlisans ise 1. Sınıflar ders seçimini kendileri yapacaktır.

Akademik Takvim İçin tıklayınız.

Ders Kayıt adımları için aşağıdaki linki tıklayınız.

Bütün işlemler öğrenci maili üzerinden yürütülecek olup, mailleriniz aktif olarak kullanmanız gerekmektedir. İlk girişte kullanıcı adınız öğrenci numaranız ve şifreniz T.C. kimlik numaranızdır.

WebMail - https://outlook.office365.com

Öğrenci Bilgi Sisteminize ilk girişte kullanıcı adınız öğrenci numaranız ve şifreniz T.C. kimlik numaranızdır.

Öğrenci Bilgi Sistemi - http://obs.dogus.edu.tr

15 Ekim itibariyle Douonline sistemi üzerinden girerek “Online Derslerinize” katılım sağlamanız gerekmektedir.

https://douonline.dogus.edu.tr/giris.html

OBS de açıklanan sınav programlarınıza göre Douonline sistemi üzerinden girerek “Online Sınavlarınıza” katılım sağlamanız gerekmektedir.

https://douonlinesinav.dogus.edu.tr/giris.html

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

AKTS kredi yükü

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki AKTS kredi yükü, 30 AKTS’dir. AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler bundan daha fazla AKTS kredi yükü alamazlar. Üçüncü yarıyılın başından itibaren ise, AGNO’su en az 2.00 olan öğrenciler en fazla 6 AKTS kredi yükü, AGNO’su en az 3.25 olan öğrenciler ise en fazla 12 AKTS kredi yükü daha alabilirler.

(2) Kayıt yaptırdıkları yarıyıl sonunda, yaz öğretimi ve tek ders sınavları dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile AGNO değerlerine bakılmaksızın 30 AKTS kredi yüküne ilave olarak 12 AKTS kredi yükü daha alabilirler.

(3) ÇAP ve yandal yapan öğrenciler ders AKTS kredi yüküne bakılmaksızın ÇAP ve yandal programlarından danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders daha alabilirler. Bu ders yükü ana dalı ile birlikte toplam 45 AKTS’den fazla olamaz.

Derse yazılma

MADDE 24 – (1) Öğrenciler derse yazılma işlemlerini, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaparlar.

(2) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Önceki yarıyıllarda devamsızlık nedeniyle başarısız (DZ) olunan ve/veya hiç alınmayan derslerin izleyen yarıyıllarda öncelikle alınmaları gerekir.

(3) Mezun olabilmek için önlisans düzeyi için toplam 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans düzeyi için toplam 240 AKTS kredisi, beş yıllık lisans düzeyi için toplam 300 AKTS kredisi, altı yıllık lisans düzeyi için toplam 360 AKTS kredi yükü ile müfredatında bulunan almakla yükümlü olduğu tüm dersleri tamamlamış ve bu derslerden geçer not aldıkları hâlde genel not ortalamaları 2.00’ın altında kalan öğrencilerin ortalamalarını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları dersleri yeniden almaları gerekir.

(4) Öğrenciler D ve D+ almış oldukları dersleri tekrarlayabilir. Tekrarlanan derslerden önceden alınmış not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(5) Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o kurumda alıp başarılı oldukları dersler için, akademik takvimde belirlenmiş olan son muafiyet başvuru tarihine kadar ilgili fakülte/yüksekokul/MYO not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunur. Eşdeğer ve AKTS kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler ile Üniversitenin Türkçe programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, Türkçe programlar için yapılan yabancı dil muafiyet sınavı sonucunda başarılı olanlar, muaf veya başarılı oldukları toplam AKTS kredisi kadar bir üst yarıyıla ait derse/derslere yazılabilirler. Eğer öğrencinin muafiyetleri dolayısıyla bir üst yarıyılda alacağı hiç ders kalmadıysa veya çakışma nedeniyle bir üst yarıyıldan ders alamadıysa AKTS kredi yükünü doldurabilmek için, ön koşullu dersler hariç, ders programlarında belirlenen sıraya göre sonraki üst yarıyıldan ders alması mümkündür.

(6) Öğrenciler, DZ, F, D, D+ almış oldukları seçmeli dersler yerine aynı türde/kategoride olmak şartıyla başka bir seçmeli ders alabilir.

(7) Seçmeli derslerin ilgili dönemde açılması ve yürütülmesi ile ilgili esaslar her yarıyıl başında fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulu ve Rektörlük onayı ile belirlenir.

(8) Kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda, yaz öğretimi/tek ders dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulu kararı ile dersi ön koşul olan ders ile birlikte alabilir.

Kredi başına ücret ödemekle yükümlü öğrencilerin dikkatine,

4+ ve 2+ lisans / önlisans öğrencilerimiz (normal öğrenim süresini doldurmuş olup, öğrenimine devam eden öğrenciler) kesin kayıt işlemlerini yapabilmeleri için seçtikleri AKTS miktarı karşılığı olan ücreti anlaşmalı bankalar aracılığıyla Havale/EFT veya Çengelköy-Dudullu Yerleşkeleri Muhasebe Müdürlüğünden kayıtlarını tamamlayabilirler.

Bu durumda olan öğrencilerimiz 05 - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında kayıt yenileme yapacaklardır. Öğrencilerimiz önce ders seçimlerini, sonra yukarıda belirtilmiş olan ödeme seçenekleri ile işlemlerini yaparak ders kaydını ve mali kaydını tamamlamış olacaklardır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü