Tarih: 18 Şubat 2023

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden Bahar Dönemi Hakkında Önemli Duyuru

Sevgili Öğrencilerimiz;

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle ülkemizde yaşanan olağanüstü durum çerçevesinde, YÖK tarafından yapılan 17.02.2023 tarihli açıklama kapsamında; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Bahar Döneminin uzaktan öğretim yoluyla başlamasına karar verilmiştir. YÖK tarafından ayrıca bir karar iletilinceye kadar önlisans, lisans ve lisansüstünde 2022-2023 bahar dönemi süreçlerinin aşağıda belirtildiği şeklinde yürütülmesine karar verilmiştir.

 1. Bahar Dönemi ders kayıtları 21 Şubat 2023 tarihinde başlayacaktır.
 2. Bahar Dönemi dersleri 27 Şubat 2023 tarihinde başlayacaktır
 3. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programları ve Yabancı Diller Birimi eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir.
 4. Uzaktan öğretim faaliyetleri; senkron (eş zamanlı) ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılacaktır.
 5. Derslerin öncelikli olarak teorik saatleri uzaktan eğitim sistemiyle yapılacak olup, uygulama saatleri YÖK tarafından ilerleyen günlerde yapılacak açıklamalara göre yeniden planlanacaktır.
 6. Uzaktan öğretim ile verilen dersler kayıt altına alınacak olup, öğrencilerin bu dersleri takip edebilmelerine olanak sağlanacaktır.
 7. İçinde bulunduğumuz olağanüstü süreç göz önünde bulundurularak öğrencilerimizin ders devam durumlarında gerekli hassasiyet gösterilecektir.
 8. Staj ve yerinde eğitim uygulamaları (sağlık programları için) planlanan şekilde yürütülecektir.
 9. Bahar Döneminde kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrencilerimizin, ilgili Dekanlık/müdürlüğe dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Bahar dönemine ilişkin kayıt dondurma süresi ilgili programın azami süresinden sayılmayacaktır)
 10. Akademik takvimlerimiz bu koşullara uygun olarak düzenlenerek ilan edilecektir.

 

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVLARI HAKKINDA;

17.02.2023 tarihli YÖK açıklamasına istinaden; 2022-2023 Güz dönemi sonunda yapılması planlanan sınavların (bütünleme, tek ders, 44c, DÜİYES) aşağıda belirtilen tarihlerde çevrimiçi (uzaktan) olarak yapılmasına karar verilmiştir. Detaylı bilgilendirmeler kurumsal e-posta adreslerinden yapılacaktır.

SINAV TARİHLERİ

GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI    : 27 Şubat – 4 Mart 2023

GÜZ DÖNEMİ DÜİYES                                 : 27 Şubat 2023

GÜZ DÖNEMİ 44 C SINAVLARI                   : 8-9-10 Mart 2023

GÜZ DÖNEMİ TEK DERS SINAVLARI         : 9 Mart 2023

Dear Students

Within the scope of the extraordinary situation due to the earthquake that hit Kahramanmaraş and various other cities, the Council of Higher Education announced on 17.02.2023 that the courses will be taught remotely for the spring semester of the academic year 2022-2023. Until any further decision to be issued by the Council, it has been decided that all processes in the spring semester of 2022-2023 academic year for associate degree, undergraduate and graduate programs to be carried out as follows.

 1. Course enrolment will commence on 21 February 2023.
 2. Spring term courses will commence on 27 February 2023.
 3. All courses will be carried out remotely in associate degree, undergraduate and graduate programmes as well as the lessons taught in Foreign Languages Unit.
 4. Remote teaching will be carried out synchronically and at the times specified in the course timetable.
 5. The theoretical part of all courses will be given priority in remote teaching and the applied parts will be reconsidered according to the future announcements by the Council of Higher Education in the upcoming days.
 6. The remotely taught courses will be recorded, and students will be able to view these recordings later.
 7. In view of the extraordinary situation, utmost diligence should be exercised to help our students with course attendance.
 8. Internship and on-site training applications (for health programmes) will be carried out as planned.
 9. Students who wish to suspend their studies must apply to the relevant Deanship/Directorate and submit a petition. (Suspension of studies for the spring semester will not be deducted from the total duration of study)
 10. Our academic calendars will be rearranged and announced accordingly.

 
ABOUT 2022-2023 END OF FALL SEMESTER EXAMS;
 
In line with the statement of Council of Higher Education dated 17.02.2023, the end of semester exams (resit, single course, 44c, DÜİYES) planned to be held at the end of 2022-2023 Fall Semester will be held online on the dates specified below. Detailed information will be communicated through corporate e-mail addresses.
 
EXAM DATES
FALL SEMESTER RESIT EXAMS                         : 27 February – 4 March 2023
FALL SEMESTER DÜİYES                                   : 27 February 2023
FALL SEMESTER 44 C EXAMS                            : 8-9-10 March 2023
FALL SEMESTER SINGLE COURSE EXAMS      :9 March 2023