Tarih: 08 Mart 2019

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Doğuş Logo

 

 TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HİZMETİ ALINACAKTIR
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hizmet Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale kayıt numarası

: 2019 / 0003

1-İdarenin

a) Adresi

: Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy /İstanbul

b) Telefon ve faks numarası : 444 7997– 0216 339 80 36

c) Elektronik posta adresi

:satinalma@dogus.edu.tr

ç) İhale Dokümanın görülebileceği web adresi

:https://www.dogus.edu.tr/

2-İhale konusu Mal/Hizmet/Yapım İşinin

a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

: 12 Ay Süreli Akademik, İdari personel 353 Kişi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hizmeti Alımı

b)Hizmet verilecek yer

: Türkiye sınırları içerisinde İdarenin hizmetlerini sürdürdüğü tüm yerleşim yerleri

c) Süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

 

: Doğuş Üniversitemiz Uzunçayır Sok.No:2 Rektörlük Binası Toplantı SalonuAcıbadem/Kadıköy/İSTANBUL

b) İhaleTarihi ve saati

: 19/03/2019 Salı - Saat 10:00

c) İhale Usulü

: Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, Açık İhale 16.Madde

 Ekler:

  - İhale İlan Metni için tıklayınız. 
  - İdari Şartname için tıklayınız. 
  - Teknik Şartname için tıklayınız. 
  - Sözleşme Taslağı için tıklayınız. 

Standart Formlar: 

 - Geçici Teminat Mektubu için tıklayınız. 
 - Kesin Teminat Mektubu için tıklayınız. 
 - Banka Referans Mektubu için tıklayınız. 
 - İş Deneyim Belgesi için tıklayınız. 
 - Birim Fiyat Teklif Cetveli için tıklayınız. 
 - Birim Fiyat Teklif Mektubu için tıklayınız. 
 - Evrak Listesi için tıklayınız.  
 - Bilanço Bilgileri Tablosu için in tıklayınız.