Tarih: 18 Ağustos 2023

Erasmus+ 2023 Projesi Kesinleşen Hibe Değerlendirme Sonuçları

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması imza süreçleri tamamlanmış olup 25.07.2023 tarihinde geçici/şartlı olarak açıklanan hibe sonuçları kesinlik kazanmıştır.

Hibeli öğrenciler belirlenirken üniversiteye tahsis edilen bütçe dikkate alınmış olup, öğrenim hareketliliğinde her bir programdan en yüksek toplam puana sahip olan öğrenciler belirlenmiştir. Kalan hibe tutarı dağıtılırken tüm başvurular arasında en yüksek toplam puana sahip öğrenciler önceliklendirilmiştir. Staj hareketliliğinde; program gözetilmeksizin, en yüksek toplam puana sahip 3 öğrenci hibelendirilmiştir.

İlgili liste için tıklayınız

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabileceklerdir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, 2 ay için hibe alabileceklerdir. Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubunu sunmayan öğrenciler 29 Ağustos 2023 tarihine kadar staj yeri kabul mektuplarını Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisi’ne iletmelidir.

Yedek olarak ilan edilen öğrenciler ise programdan hibesiz (sıfır hibeli) olarak faydalanabilirler.

Asil aday olarak seçilen öğrencilerin, haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar feragat dilekçelerini Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisi’ne e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır.

Feragat dilekçesi örneği için tıklayınız.

Konu ile ilgili sorularınız için internationaloffice@dogus.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.