Tarih: 24 Mayıs 2023

2023-1-TR01-KA131-HED-000118691 Numaralı Proje Kapsamında Erasmus+ Öğrenci Seçim Sonuçları

2023-1-TR01-KA131-HED-000118691 numaralı Erasmus+ projesi kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır.

İlgili liste Erasmus+ değişim programı değerlendirme sonuçları açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçlarıdır.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversitemiz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

2023-1-TR01-KA131-HED-000118691 numaralı proje için hibe miktarları Ulusal Ajans tarafından ilan edildikten sonra üniversiteye tahsis edilecek bütçe dikkate alınarak Erasmus Komisyonu değerlendirmesi ile Erasmus+ Programı’ndan hibeli olarak yararlanacak öğrenciler açıklanacaktır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabileceklerdir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrencilerin, azami 2 ay için hibe alabilecekleri öngörülmektedir. Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubunu sunmayan öğrenciler, daha sonra bildirilecek olan tarihe kadar staj yeri kabul mektuplarını Erasmus+ Ofisi’ne sunmak zorundadırlar.

Seçilen öğrencilerin, haklarından vazgeçmeleri halinde, en geç 29 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17.00’akadar feragat dilekçelerini Erasmus+ Ofisi’ne e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde eksi 10 puan uygulaması yapılacaktır.

Değerlendirme sonucuna itirazı olan öğrencilerin itirazlarına istinaden yazacakları ıslak imzalı ve tarihli dilekçelerini (PDF) en geç 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Erasmus+ Ofisi’ne internationaloffice@dogus.edu.tr  adresine iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

Sınavdan başarılı olan öğrencilerimiz için bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantı tarihi ve saati bilgisi Doğuş Üniversitesi’ne e-posta adreslerinize gönderilecektir.

Konu ile ilgili sorularınız için internationaloffice@dogus.edu.tr’ye yazabilirsiniz.