Tarih: 08 Kasım 2018

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Erasmus+ programı kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Eğitim Alma Hareketliliğine katılmak isteyen idari personelimiz için başvurularımız başlamıştır.

Genel Şartlar

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen personelin; 08 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir. İlgili tarihlerden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2018 Sözleşme Dönemi: 1 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındadır. Dolayısıyla hareketlilikten yararlanma hakkı kazanılması halinde faaliyetten yararlanılabilecek son tarih 31 Mayıs 2020’dir.

Personel eğitim alma hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 saat faaliyette bulunulması zorunludur.

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNİN KAPSAMI:

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde, eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere, çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

 

Personel Hareketliliğinde Süreler:

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Mümkün olan en çok sayıda personelin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla, seçilen tüm personel için hibelendirilebilecek faaliyet gün sayısı kişi başı 5 gün ile sınırlandırılmıştır. Gidilen üniversite ile mesafe Km hesabı yapılarak seyahat ücreti ödenecektir. Ancak seyahat günleri için 1 günlük ödeme yapılacaktır.

 

Başvuru Süreci:

Programdan faydalanmak isteyen idari personelimiz; Başvuru formu, misafir olunacak kurumdan alınacak davet mektubu, eğitim alma faaliyeti için iş planı ve Yabancı dil bilgisini gösterir belge (varsa) ile birlikte 08 – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Erasmus Ofisine başvuruda bulunabilir.

ERASMUS+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvurularını Değerlendirmede Kullanılacak Puanlandırma Kriterleri ekte sunulmaktadır.
 

Hibeler Hakkında Bilgiler:

Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Günlük hibe ve seyahat gideri miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

Personel hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

 1. Grup Program Ülkeleri

 Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

 2. Grup Program Ülkeleri

 Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

 3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

119

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20 €

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

 

 

İkili anlaşma listesine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. http://erasmus.dogus.edu.tr/erasmus-anlasmalarimiz/
 

*Eğitim Alma Hareketliliği ikili anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 

Seçim

Programdan daha önce faydalanmamış personele, bölüm ya da birime, daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir. İdari Personel için nihai karar, üniversitemiz tarafından yapılacak olan İngilizce Seviye Tespit Sınav Sonucuna göre açıklanacaktır.

Değerlendirmeler sonucunda tarafımıza tahsis edilen hibe tutarına göre (2.700 €) 2 veya 3 idari personelimiz hareketlilikten faydalanma hakkı elde edecektir. Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

 

Engelli Personel İçin İlave Hibe:

Erasmus+ programına katılan engelli yararlanıcılara (belgelendirmek şartı ile) aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.