Tarih: 10 Temmuz 2020

Erasmus+ Değişim Programı Seçim Sonuçları

2020-2021(Güz-Bahar dönemi) ve 2021-2022 (Güz dönemi) Akademik Yıllarında değişim programları kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrencileri seçmek amacıyla gerçekleştirilmiş olan seçim sonuçları açıklanmıştır.

 

Erasmus+ Programı ile yurtdışında öğrenim görmek veya staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için yerleştirme sonuçları, Erasmus+ Programından hibeli olarak yararlanacak öğrencilerin sayısı Ulusal Ajans tarafından hibe sonuçları ilan edildikten sonra açıklanacaktır. Açıklanan sonuçlar Erasmus+ değişim programı değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçlarıdır.

Başarılı öğrenci listesinde Asil olarak belirtilen öğrenciler; Aday Hibeli öğrenciler olup, Avrupa Birliği'nden yeterli hibe ve kontenjan geldiği takdirde hibeli olarak gidebilecek öğrencilerdir.

Başarılı olup, Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrenciler sadece 1 (bir) dönem hibe alabileceklerdir.

Seçim sonuçlarına itiraz edecek öğrenciler 17 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17.00’e kadar dilekçe ile Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ ofisine başvuruda bulunabilirler.


Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10 puan azaltma uygulanmıştır.

Sınavı kazanan öğrencilerin, haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 17 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17.00’e kadar feragat dilekçelerini Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisine email ile iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır. Ancak, hibelerin açıklanmasından sonra, hibe yetersizliğinden dolayı Erasmus programından faydalanmaktan vazgeçen öğrenciler bu kuralın dışında değerlendirilecektir

Sınavdan Başarılı olan öğrencilerin dikkatine

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı, Covid19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2020/2021 dönemindeki öğrenci öğrenim ve staj hareketliliklerini de etkileme ihtimaline yönelik olarak geçici bir tedbir olarak hareketliliklerin fiziksel olarak başlayamaması durumunda çevrimiçi başlayabilmesine onay vermiştir.

- Pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapılacak herhangi bir harcama mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecek ve karşılanmayacaktır.

- 2020/2021 Akademik yılında Güz-Bahar dönemi ve 2021/2022 Akademik yılında Güz dönemi olmak üzere öğrenciler, hareketlilik gerçekleştirecekleri dönemi seçerek email ile Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisi’ne bildirmelidirler.