Tarih: 08 Aralık 2017

Okutman İlanı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33. Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, OKUTMAN alınacaktır.

 

OKUTMANLAR İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1-En az ALES Sınavından 70 almış olmak

2-En az KPDS veya ÜDS veya YDS veya YÖKDİL den 80 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3-Halen bir Yükseköğretim Kurumunda çalışmakta olanlar veya daha önce en az iki yıl çalışmış ve ayrılmış olanlar bunu belgelemeleri gerekmektedir.

 

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS/YDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

 

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi                       : 08.12.2017

Son Başvuru Tarihi                : 22.12.2017                                    

Ön Değerlendirme Tarihi       : 25.12.2017           

Giriş Sınavı Tarihi                  : 27.12.2017

Sonuç Açıklama Tarihi          :  28.12.2017

 

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi İlgili Bölüm Başkanlığı ; Acıbadem Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul

 

 

BİRİMİ

 

BÖLÜMÜ/ANA BİL. DALI

 

UNVAN

 

ADET

 

ÖZEL KOŞULLAR

Rektörlük

Yabancı Diller Bölümü

Okutman

4

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak