Tarih: 24 Eylül 2020

Tek Ders Sınavı Hakkında Bilgilendirme

TEK DERS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: 28.09.2020

BAŞVURULAR:

  • Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Üniversitemiz web sayfasından ilan edilen başvuru formları öğrenciler tarafından doldurulup imzalanarak pdf veya fotoğraf olarak Üniversite uzantılı posta adresinden Fakülte/Müdürlük sekreterliğine e-mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir.
  • Sınav hakkı uygun bulunan öğrencilere, mali kayıtlarının tamamlamaları için bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır.
  • Mali kayıt sanal pos üzerinden veya Çengelköy Yerleşkesi Muhasebe Müdürlüğü’nde tamamlayan öğrencilerin kesin kayıtları gün sonunda Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
  • Başvuru formu için tıklayınız.

Fakülte/Müdürlük Sekreterlikleri E-Mail Adresleri :

Fen-Edebiyat Fakültesi:

zseven@dogus.edu.tr

Hukuk Fakültesi:

muckardes@dogus.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

ginan@dogus.edu.tr

Meslek Yüksekokulu:

skilic@dogus.edu.tr

Mühendislik Fakültesi:

htoksoz@dogus.edu.tr

Sanat ve Tasarım Fakültesi:

pbatova@dogus.edu.tr

BAŞVURU KOŞULLARI:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MADDE 25 – (Değişiklik:RG-18/3/2017-30011)

(4) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte/MYO yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak zorundadır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) için üç ders sınavı ve tek ders sınavı yapılmaz.