Tarih: 11 Haziran 2019

Üç Ders - Tek Ders Sınavları Hakkında Bilgilendirme

ÜÇ DERS SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ: 14.06.2019

BAŞVURULAR:

Öğrencilerimizin web sayfamızda yayınlanan üç ders sınav başvuru formunu doldurup danışman onayı almak için transkript belgeleriyle birlikte (öğrenci işleri müdürlüğünden alabilirsiniz) ilgili fakültelere /müdürlüklere başvuru yapmaları gerekmektedir. Danışman onayı alındıktan sonra mali işler biriminde ödeme işlemlerinin tamamlanması sonucu formların sekreterliklere teslim edilmesi gerekmektedir.

 

TEK DERS SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ: 21.06.2019

BAŞVURULAR:

Öğrencilerimizin web sayfamızda yayınlanan tek ders sınav başvuru formunu doldurup danışman onayı almak için transkript belgeleriyle birlikte (öğrenci işleri müdürlüğünden alabilirsiniz) ilgili fakültelere /müdürlüklere başvuru yapmaları gerekmektedir. Danışman onayı alındıktan sonra mali işler biriminde ödeme işlemlerinin tamamlanması sonucu formların sekreterliklere teslim edilmesi gerekmektedir.

 Hukuk Fakültesi Ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz başvurularını Çengelköy yerleşkesinde yapabileceklerdir.

  Başvuru koşulları

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MADDE 25 – (Değişiklik:RG-18/3/2017-30011)

(3) Normal öğrenim süresini doldurmuş olup, mezuniyeti için en fazla 3 dersi kalan öğrenciler, derslerin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte/MYO yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak üç ders sınavlarına girebilir. GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları derslerden de üç ders sınav hakkını kullanabilir. Bu sınavlarda başarısız oldukları ve/veya şartlı başardıkları ders sayısını teke indiren öğrenciler üç ders sınavını takip eden tek ders sınavına girebilirler. Ancak birden fazla dersten F notu alarak başarısız olan öğrencilerin tekrar üç ders sınav haklarını kullanabilmeleri için söz konusu dersin/derslerin açıldığı yarıyılda ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmaları zorunludur. Öğrencinin üç ders sınavı sonunda şartlı olarak başarılı olduğu ders veya dersler var ise ve GNO’su yeterli olmadığı için mezuniyet şartını yerine getiremiyorsa 21 inci madde uyarınca şartlı olarak başarılı oldukları bu derslere yeniden kayıt olabilecekleri gibi daha önceden alıp şartlı başarılı oldukları başka derslere de kayıt yaptırmayı da tercih edebilir. Üç ders sınavlarının mazeret sınavı hakkı yoktur.

(4) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte/MYO yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak zorundadır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) için üç ders sınavı ve tek ders sınavı yapılmaz.