Tarih: 21 Ocak 2019

Üniversitemiz ve Türkiye PANDA deneyi üyesi oldu

Fizik birimi öğretim üyesi Prof. Dr. Kazem Azizi, Doğuş Üniversitesi ve Türkiye PANDA (Anti-Proton Annihilation Darmsdat) deneyi üyesi oldu. GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Almanya Darmsdat’da kurulmakta olan PANDA deneyi, hadron fiziği alanında dünya çapında geleceğin en onemli deneylerinden birisi olmayı amaçlamaktadır. Yapısından dolayı, bu deneyin, bir çok soruyu cevaplaması beklenmektedir. Özellikle son yıllarda çeşitli deneyler (CERN, Fermilab, Belle, BESIII vd.) tarafından bulunan, ancak iç yapıları tam anlaşılamayan egzotik XYZ parçacıklarının özelliklerinin PANDA tarafından netleştirilmesi mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra, yoğun ve sıcak ortamda hadronik özellikler ve çekirdeklerin iç yapı ve geometrik şekillerinin dikkatli belirlenmesi PANDA tarafından amaçlanmaktadır. Prof. Dr. Kazem Azizi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden çalışma arkadaşları Prof. Dr. Haluk Denizli ve Doç. Dr. Nuray Er üniversiteleri ile birlikte Türkiye grubu olarak PANDA deneyinde görev almakta, kendilerinden deneyin çeşitli aşamalarında önemli katkılar sunmaları beklenmektedir.

Bu üyelik, üniversitemizin özellikle mühendislik fakültesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine iyi bir fırsat sunacaktır. Öğrencilerimiz yapım aşamasında olan dünya çapındaki bu önemli deneyin donanım ve yazılımının geliştirilmesine önemli katkılar sunup tez çalışmalarını bu deney ile bağlantılı sürdürme imkanı bulacaklardır.

PANDA deneyi ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://panda.gsi.de

pandahaberi