Tarih: 19 Kasım 2018

Üniversitemizde Yaz Öğretimi Uygulaması İle İlgili Rektörlük Duyurusu

 

Doğuş Üniversitesinde 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişikliği 7/c maddesi gereğince yapılan uygulama ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

  • Üniversite Senatosunun 16.11.2018 tarih ve 2018/26 sayılı Senato Kararı doğrultusunda Doğuş Üniversitesinde bütünleme sınavı yapılmayıp geçmiş yıllarda olduğu gibi yaz öğretimi uygulaması devam edecektir.

 

  • Üniversitemizdeki uygulama, 28 Ağustos 2015 tarih ve 29459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir.

 

  • Bu Yönetmeliğin 8.inci maddesine uygun olarak öğrenciler tarafından talep edilen dersler yaz öğretiminde programlanarak açılmaktadır.

 

  • Üniversitemizin yaz öğretiminde dersi açılmayan öğrencilerin bu dersleri diğer Yükseköğretim Kurumlarından almasına yönetmelikte öngörülen hususlara uygun olarak izin verilebilmektedir.

 

  • İlgili Yönetmeliğin 9.uncu maddesinin e fıkrasına göre dersleri açılmayan öğrenciler bu dersleri eşdeğerliği, AKTS kredi ve içerik uygunluğu göz önünde bulundurularak ilgili Fakülte/ Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı İle diğer Öğretim kurumlarından alabilmektedir.