Tarih: 17 Temmuz 2018

Yabancı Diller Birimi Öğretim Görevlisi İlanı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜN’DEN

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33. Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1-En az ALES Sınavından 70 almış olmak

2-En az KPDS veya ÜDS veya YDS veya YÖKDİL den 80 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3-Halen bir Yükseköğretim Kurumunda çalışmakta olanlar veya daha önce en az iki yıl çalışmış ve ayrılmış olanlar bunu belgelemeleri gerekmektedir.

 

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS/YDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

8- Hizmet Belgesi

9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

10- Transkript

 

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi                      : 18.07.2018

Son başvuru Tarihi                : 01.08.2018                                    

Ön Değerlendirme Tarihi     :  03.08.2018           

Giriş Sınavı tarihi                  : 06.08.2018

Sonuç Açıklama Tarihi         : 08.08.2018

 

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

 

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi Yabancı Diller Birim Başkanlığı ; Acıbadem Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul

 

 

BİRİMİ

 

BÖLÜMÜ/ANA BİL. DALI

 

UNVAN

 

ADET

 

ÖZEL KOŞULLAR

 

 

Rektörlük

 

 

 

Yabancı Diller Birimi

 

Öğretim Görevlisi

6

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olmak.  Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.