Tarih: 23 Haziran 2020

2019- 2020 Yaz Öğretimi Hakkında Bilgilendirme

YAZ ÖĞRETİMİ BAŞVURU TARİHLERİ: 01.07.2020/03.07.2020

2019-2020 Akademik Yılı’nda Yaz Öğretimi dersleri Senato kararı doğrultusunda 2019-2020 Yaz Öğretimi ile sınırlı kalmak koşuyla Uzaktan Eğitim yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 2019-2020 Yaz Öğretimi, Yaz Öğretimi Yönetmeliği ve Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Uygulanacak Uzaktan Eğitim ve Sınav Esasları doğrultusunda uygulanacaktır.

· Yaz Öğretimi ders programı cumartesi günleri dahil olmak üzere planlanacaktır.

· Yaz Öğretimi ile verilecek dersler, öğrencilerin başvurusu alındıktan sonra ilgili Fakülte/Müdürlük tarafından öğretim elemanı ataması yapılacak ve en az kesin kayıt yaptıran “5” öğrenci olması şartı ile açılacaktır. Yeterli sayıya ulaşarak açılması kesinleşen derse kayıtlanan öğrenciler o dersten çekilemeyecek, ders değişikliği yapamayacak ve ücret iadesi talep edemeyecektir.

· 2019-2020 Yaz Öğretimi dönemi ile sınırlı kalmak kaydı ile öğrenciler yaz öğretiminde en fazla 5 ders alabilecektir.


BAŞVURU İŞLEMLERİ:

1. Doğuş Üniversitesi öğrencileri için;

  • İlk etapta OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden “Ders Kayıt” ekranından “2019-2020 Yaz” döneminde almak istedikleri ders / derslerin seçimini yapmaları gerekmektedir.
  • Ders seçimlerini yaptıktan sonra ilgili web adresinden (https://pos.dogus.edu.tr/) ödeme işlemlerini yaparak mali kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.Yaz Öğretimi ücretleri ve ödeme seçenekleri için
       Yaz Öğretimi ücretleri ve ödeme seçenekleri için  Tıklayınız
  • Mali kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimiz “Ders Kayıt” ekranından “Kontrol Et” ve “Kesinleştir” yaparak yaz öğretimi ders kaydını tamamlamış olacaktır.

2. Kurum Dışı Üniversitelerden Yaz Öğretiminde ders almak isteyen öğrenciler;

 Başvuru tarihlerinde gerekli evrakları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne mail yoluyla (turesin@dogus.edu.tr) ileterek başvuru işlemlerini başlatabilirler. 

Gerekli evraklar:

  • Kayıtlı olduğu üniversiteden onay yazısı
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet fotoğraf

Kurum dışından yaz öğretimine başvuru yapacak öğrencilerin başvuru formu için Tıklayınız

Yaz Öğretiminde Açılan Derslerin İlanı: 08 Temmuz 2020

Açılan Derslerden Yeni Ders Seçme (Mali Kayıt) ve Açılmayan Derslerin Yerine Açılan Derslerden Alma:10 Temmuz 2020

Yaz Öğretimi Derslerinin Başlangıcı: 13 Temmuz 2020

BAŞVURU KOŞULLARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

Derse yazılma - MADDE 9

b) Öğrenciler, yaz öğretiminde derslere kayıt olurken alt yarıyıl ve en son kayıtlı bulundukları yarıyıla ait zorunlu derslere yarıyıl önceliğine bakılmadan yazılabilir. Varsa, bulunulan yarıyıl veya alt yarıyıl derslerine kayıt olmadan üst yarıyıllara ait daha önceden alınmamış olan derslere kayıt olunmaz.

c) Dersler, önkoşul şartının sağlanması kaydıyla alınabilir.

ç) (Değişik:RG-7/3/2018-30353)(1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir. Daha önce alınmış ve devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu bentte belirtilen şekilde bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

d) İlk iki yarıyıl öğrencileri, üst yarıyıllara ait zorunlu dersleri yaz öğretiminde alamaz. İlk iki yarıyıl öğrencilerinden ders muafiyeti bulunup, ilgili yarıyılda muaf olduğu dersin kredisi kadar üst yarıyıldan ders almamış olanlar, yaz öğretiminde muaf oldukları kredi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.

e) Öğrenciler, yaz öğretimine başvurdukları halde açılamayan dersleri; eşdeğerliği ve AKTS kredi ve içerik uygunluğu göz önünde bulundurularak, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile diğer üniversitelerden alabilirler. Derse yazılarak başvuru işlemini gerçekleştirmeyen ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı olmadan başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin dersleri ve notları kabul edilmez.

f) Yaz öğretiminde geç kayıt ve ders ekleme haftası derslerin başladığı ilk haftadır. Bu süre içinde öğrenciler ders ekleme yapabilir, ancak ders bırakma yapamaz.

g) Öğrenciler, en son kayıtlı bulundukları yarıyıl ve alt yarıyıl dersleri açılmamış ise, ekleme haftasında açılan üst yarıyıl derslerine kayıt olabilirler.

h) Yaz öğretiminde, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler, özel öğrenci statüsünde açılan derslere kayıt olabilirler. Bu öğrencilere, yaz öğretimi sonunda aldıkları derslerdeki başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu öğrenciler, Üniversite öğrencilerine tanınan öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra, Üniversiteye kayıt olmaları halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece kayıt olmadan önce, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin AKT kredisinden yararlanabilirler.