Tarih: 06 Haziran 2018

Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri Hakkında

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN

YAZ ÖĞRETİMİ ve ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU

 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda açılması planlanan Yaz Öğretimi’ne ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

Yaz öğretimine devam etmek isteyenlerin, 11 Haziran  - 19 Haziran 2018 tarihleri arasında devam etmek istedikleri derslere kayıt olmaları ve aşağıda belirtilen şekilde hesaplanacak olan öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıt oldukları dersler, açılacak derslerin tespitinde ve haftalık ders programı hazırlığında dikkate alınmayacaktır.

İlgili öğrencilere duyurulur.

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL

                                                                                                                            REKTÖR

  1. Lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz için 2017-2018 Yaz Öğretimi ücreti 1 AKTS için 500 TL olarak belirlenmiştir.
  2. Önlisans programlarında okuyan öğrencilerimiz için 2017-2018 Yaz Öğretimi ücreti 1 AKTS için 250 TL olarak belirlenmiştir.
  3. Yeterli öğrenci sayısına ulaşıldığı için açılmasına karar verilen dersler ile haftalık ders programı 22 Haziran 2018 Cuma günü ilan edilecektir. Müracaat sayısına göre açılacak dersler Rektörlük tarafından belirlenir. Açılmayan dersler için yatırılan ücretler Muhasebe Müdürlüğü tarafından iade veya bir sonraki döneme mahsup edilecektir.  Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 12 (oniki ) kredilik ders alabilir.
  4. Yaz öğrenimi 25 Haziran -10 Ağustos 2018 tarihleri arasında 7 hafta olarak planlanmıştır.
  5. Yaz öğretimine katılan öğrenciler yürürlükteki mevzuata uygun davranmak zorundadırlar.
  6. Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında gerekli başvuruyu yapan ve derse kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin kayıt olmak istedikleri derslerin yaz öğretiminde açılmaması halinde bu dersleri eşdeğerliği uygun olmak koşulu ile taban puanı daha yüksek olan Üniversitelerden alabilirler. Derse yazılarak başvuru işlemini gerçekleştirmeyen ve ilgili fakülte/MYO yönetim kurulu kararı olmadan başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin dersleri ve notları kabul edilmez.
  7. Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alınması durumunda geçerli olabilecek en düşük başarı notu 4’lük sistemde en az 1,00’dir. Başarı notu belirtilen sınırların altında olan notlar (F) olarak değerlendirilir.
  8. Diğer üniversitelerin öğrencileri üniversitelerinden getirecekleri izin belgeleriyle üniversitemizde açılan yaz öğretimine katılabilirler. Ancak bu öğrenciler Doğuş Üniversitesi öğrencilerine tanınan öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
  9. Yaz Öğretimi ücretlerinin hesaplanmasında burslar ve indirimler 2017-2018 Eğitim – Öğretim yılı için de geçerlidir.

 

Bilgilerinize sunulur.