Tarih: 28 Eylül 2021

Doğuş Üniversitesi Würzburg Internatıonal Busıness Forum 2021'de

WÜRZBURG INTERNATIONAL BUSINESS FORUM, 2021 - WIBF

CONFERENCE AGENDA 23-24 Eylül 2021

Doğuş Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Almanya’nın Würzburg şehrinde yer alan University of Applied Sciences ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi olmak üzere üç üniversite tarafından dördüncüsü düzenlenen konferans, 2 gün sürmüştür. Würzburg Uluslararası İş Konferansı çok uluslu şirketlerin operasyonları, doğrudan yabancı yatırımlar gibi çeşitli uluslararası iş konularında ileri teknoloji ürünü iş araştırmaları ve içgörülü fikirleri paylaşmak ve uluslararası ticarette küçük ve orta ölçekli işletmeler için dünyanın dört bir yanından düşünce liderleri ve profesyonellerle tanışmak için bir fırsat oluşturmuştur. 11 Farklı ülkeden toplam 20 önemli bildirinin sunulduğu konferansta, Doğuş Üniversitesi akademisyenlerinin 10 bildirisi yer almıştır.

Konferansın ana temaları;

• Küçük ölçekli çokuluslu işletmelerin yabancı yatırımlarının sosyal ve ekonomik sonuçları;

• Küçük ölçekli firmaların uluslararasılaşması ve uluslararası girişimcilik faaliyeti sonuçları;

• Bu sonuçların orijin ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan mevzuat, diğer yasal düzenlemeler, politikalar ve resmi olmayan mekanizmalar yoluyla nasıl etkilendiği;

• Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki küçük çokuluslu işletmeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmeyi ve bunların yurtiçi ve ev sahibi ülkelerdeki istihdam, büyüme ve kalkınma sorunları üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi;

Konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Program Akışı İçin Lütfen Tıklayınız