Tarih: 24 Aralık 2021

Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 2 Lisans Programına Avrupa Vizesi Çıktı

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından Doğuş Üniversitesi’nin de aralarında olduğu 39 üniversitedeki 129 lisans programının yeterlilikleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin diplomaları yurtdışında daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânları artacak, ayrıca bu öğrencilere yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde de kolaylık sağlanmış olacak.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logoları, Türkiye’de bulunan 39 üniversitedeki 129 lisans programının diplomasında yer alacak.

TYÇ Kurulu, ilk kez 21 Aralık 2021'de, 39 üniversitedeki 129 lisans programının yeterliliklerinin TYÇ'ye yerleştirilmesine karar verdi. TYÇ'ye yerleştirilen 129 yükseköğretim programının öğrenme kazanımlarının kalite güvencesini sağladıkları ‘YÖKAK’ tarafından onaylandı ve Yükseköğretim Kurulu’na sunuldu. YÖK kararıyla TYÇ Kurulu’na gönderilen 129 diploma programının TYÇ kurulunun uygun görüşü ile TYÇ veri tabanına işlenmesi neticesinde bu programlar diplomalarında TYÇ ve AYÇ logosunu kullanmaya hak kazandı. Bu kapsamda Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği lisans bölümleri TYÇ ve AYÇ logosunu kullanabilecek.

Türkiye’de sadece 39 üniversitedeki 129 programa Avrupa vizesi çıkarken, Üniversitemiz de bu grup içerisinde yer aldı. Böylece, Türkiye genelindeki 129 program arasına Üniversitemizden 2 program dâhil olmuş oldu. Üniversitemizin bu bölümlerinden mezun olan öğrencilerin diplomaları yurtdışında daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

TYÇ İLE AYÇ LOGOLU DİPLOMALAR NE TÜR İMTİYAZLAR ELDE EDECEK?

Türkiye'de TYÇ ile AYÇ’ye dahil olan 129 diploma programının herhangi birinden mezun olan bu öğrencilerin, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımları karşılıklı olarak otomatik akredite olmuş olacak. AB'deki mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği bu durum profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini kolaylaştıracak ve de istihdam olanaklarını artıracak. Lizbon Antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân sağlayacak.      

Liste için Tıklayınız