Tarih: 30 Mart 2022

Doğuş Üniversitesi’nden Harvard'a Türk Akademisyen: Pınar Şenışık

Doğuş Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pınar Şenışık, Harvard Üniversitesi Center for Middle Eastern Studies’e Misafir Öğretim Üyesi olarak kabul edildi.  Doç. Dr. Pınar Şenışık’ın çalışması “Remembering the Turco-Greek Population Exchange: Narratives and Material Life of the Muslim Refugees in the Early Twentieth Century” başlığını taşıyor.

Pınar Şenışık söz konusu çalışmasıyla 20. yüzyılın en önemli zorunlu göç hareketlerinden biri olan ve hem Yunanistan’ın hem de Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısını ve beşeri dokusunu biçimlendiren Türk-Yunan Nüfus Mübadelesine karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ışık tutmayı amaçlıyor. 1923 Nüfus Mübadelesi kapsamında Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan mübadilleri merkeze alarak onların geride bıraktıkları maddi kültürlerini, tecrübelerini, yaşam koşullarını, şahsi dünyalarını ve toplumsal ilişkilerini incelemeyi hedefliyor. Bu çalışma, zorunlu göçe tabî tutulan yüz binlerce kişinin izini sürerken, aynı zamanda 21. yüzyılda Avrupa ve Ortadoğu coğrafyasında yaşanmakta olan geniş nüfus hareketlerine de önemli katkıda bulunmayı amaçlıyor.