Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı KVK K.)

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

Doğuş Üniversitesi (“Üniversite”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hakkında azami hassasiyet göstermekteyiz. Üniversite olarak, Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK K.”)’na uygun olarak işlenmesine ve gizliliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. Anayasa m.20/3 ile tanınan “kişisel verilerinizin korunmasını isteme” hakkınızın bilincinde olarak KVK K. kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuata uygun şekilde işlemekteyiz.

dogus_ball_gray DOU KV Saklama Ve İmha Politikası
dogus_ball_gray DOU KV  Öğrenci Aydınlatma Metni
dogus_ball_grayDOU KV  Çalışan Aydınlatma Metni
dogus_ball_gray Ziyaretçiler İçin Kişisel Verileri Aydınlatma Metni
dogus_ball_gray DOU KV Sahibi Başvuru Formu