Tarih: 10 Mayıs 2023

Doğuş Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Tarafından Akredite Edildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında üniversitemizin kurumsal akreditasyon kararı onaylandı.

Bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen değerlendirme programı sonrasında, Doğuş Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 26.04.2025 tarihine kadar akredite edildi.

Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılması amaçlanıyor.

Kurumsal Akreditasyon Programı nedir?

Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımlarının kendi aralarında yaptığı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamadaki değerlendirmelerden oluşuyor. Bu değerlendirmelerde üniversiteler; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Raporu hazırlanıyor ve YÖKAK’ a iletiliyor. Kurumlarda kalite güvence sisteminin olgunluk düzeyi Kurul tarafından değerlendirilerek, üniversitelere 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” ya da 2 yıl süreyle “koşullu akreditasyon” veriliyor.