Tarih: 21 Haziran 2023

Doğuş Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında BM Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında “UNDP-DOU İş Birliği Niyet Beyanı” imzalandı.

Doğuş Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında BM Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında 16.06.2023 tarihinde “UNDP-DOU İş Birliği Niyet Beyanı” imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında İstanbul Özel Sektör Uluslararası Kalkınma Merkezi (IICPSD) ile “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SKH)’ne ulaşılmasını desteklemek için ileri teknolojilerin araştırılması ve uygulanması alanlarında karşılıklı iş birliği gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Doğuş Üniversitesi ve ülkemiz için büyük önem taşıyan Niyet Beyanı’nı Doğuş Üniversitesi’ni temsilen Rektörümüz Prof.Dr. Turgut ÖZKAN ve UNDP tarafını temsilen İstanbul Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi (ICPSD) Direktörü Sahba Sobhani imzalamışlardır.

Öncü Teknoloji Liderleri Programı olarak adlandırılan ortak proje ile “En Az Gelişmiş Ülkeler (LDC)’de yeni nesil teknoloji uzmanlarının dijital çözümler geliştirmesinin sağlanması ve bu ülkelerin konuya ilişkin karşılaştığı zorlukları ele alan eğitim programları oluşturulması amaçlanmaktadır. Program resmi olarak Birleşmiş Milletler tarafından Mart 2023'te LDC5 Konferansı'nda başlatılmıştır. Program; Birleşmiş Milletlerin yapay zekâ laboratuvarları ve Teknoloji Bankası’nın katkısı ile en az gelişmiş ülkelerin dijital uçurumu aşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine katkıda bulunması için hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Doğuş Üniversitesi ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kurumları arasında gerçekleştirilen iş birliği ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesini desteklemek için öncü teknolojilerin ileri araştırma ve pratik uygulamalarına yönelik ortak ilgi alanlarına odaklanılacaktır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) - Doğuş Üniversitesi Öncü Teknolojiler Ortaklığı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşılmasını desteklemek için ileri teknolojilerin araştırılması ve uygulanmasında karşılıklı işbirliğini, öncü teknolojiler alanında araştırma yapılmasını ve bunların SKH'ler için kullanımının teşvik edilmesini; ortaklığı derinleştirmek ve genişletmek için diğer paydaşların belirlenmesini ve dahil edilmesini; SKH'leri için sertifikasyon programlarının düzenlenmesine yönelik fırsatların araştırılmasını kapsamaktadır.

16 Haziran 2023’de BM Teknoloji Bankası Ofisi, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirilen imza törenine Doğuş Üniversitesinden Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr. Ahmet Alkan Çelik, Rektör Prof.Dr. Turgut Özkan, Rektör yardımcısı Prof.Dr. Mesut Kumru, Araştırma, İnovasyon ve İleri Teknoloji Merkezi Müdürü Prof.Dr. Tarık Baykara, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Targan Ünal, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sunullah Özbek ve Genel Sekreter Av. Bağlan Uzgören ile UNDP tarafını temsilen İstanbul Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi Direktörü Sahba Sobhani ve Dr. Gülçin Salıngan, Gökhan Dikmener, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji

Bankası Direktörü Dr. Taffere Tesfachew, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Daire Başkanı Aslı Güven ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Müdür Vekili Selçuk Koç katılmışlardır.