DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavları 23 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak olan bölümler:

  - GRAFİK BÖLÜMÜ (TÜRKÇE)

  - GRAFİK BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

  - MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

  - OYUNCULUK BÖLÜMÜ

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

 - Başvuru Dönemi Başlangıç Tarihi: 22 Temmuz 2019

 - Yetenek Sınavları Başlangıç Tarihi: 23 Temmuz 2019

Sınav Saatleri ve Yerleri

Özel Yetenek Sınavları, hafta içi her gün 3 oturumda yapılacaktır. Oturumlar aşağıdaki gibidir:

Grafik (Türkçe), Grafik (İngilizce), ve Moda Tasarımı Bölümleri için;

 • 11:00-12:30    B4 – 603
 • 13:00-14:30    B4 – 603
 • 15:00-16:30    B4 – 603

Oyunculuk  Bölümü için;

 • 11:00-12:30    B4 – Oyunculuk Atölyesi
 • 13:00-14:30    B4 – Oyunculuk Atölyesi
 • 15:00-16:30    B4 – Oyunculuk Atölyesi

YETENEK SINAVI BAŞVURU KABUL VE ŞARTLARI

 • Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü (Türkçe/İngilizce), Moda Tasarımı Bölümü ve Oyunculuk Bölümü’ne 2019 – 2020 Akademik yılında kayıt yaptırma hakkı kazanmak için özel yetenek sınavına başvuracak adayların 2019 yılı Yükseköğretim Kurum Sınavı’na (YKS) girmiş ve Temel Yeterlik Sınavı’dan (TYT) en az 150 ve üzeri almış olması gerekmektedir. Aksi takdirde aday, özel yetenek sınavına katılamaz.
 • Engelli öğrenci adaylarının özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere başvurabilmeleri için, TYT puanı 100 ve üzeri olması gerekmektedir. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli), MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluğu teşhis edilen adaylardan (sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir.
 • ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları İle Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2019-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak, bazı yükseköğretim kurumları yurtdışından öğrenci kabulünde YKS puanını kullanabilecektir. Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. çift uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına girişte bu sınavın sonuçlarından yararlanmayı istemeleri halinde 2019-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluğu bulunmaktadır.
 • 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanının 2019 yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2019-YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur.  (Başvuru formu eksiksiz doldurularak ilgili rapor sisteme yüklenmelidir.)

YETENEK SINAVI BAŞVURUSU VE GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru form çıktısı,
 • TYT sonuç belgesi çıktısı,
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

* Başvurular online sistem üzerinden yapılacak olup, herhangi bir sınav ücreti talep edilmemektedir. Adaylar en fazla iki bölüme başvuru yapabilirler.

Sınav sonuçlarına ait bilgilere online başvuru sistemindeki Başvuru Sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz .

Özel Yetenek Sınav Başvuru Formu için tıklayınız. (Lütfen ÖSYM sonuç belgenizin fotoğraflı ve tam halini yüklediğinizden emin olunuz, geçerli iletişim bilgilerinizi giriniz). Oyunculuk Bölümü'ne başvuracak adayların sınav için istenen zorunlu tiratlara hazır olarak başvuru yapmaları beklenmektedir. Başvurularını tamamladıktan sonra halihazırda belirlenen tiratlara hazır oldukları öngörülerek hemen akabinde sınava çağrılacaklardır. 

SINAVLAR İÇİN İSTENENLER:

 • GRAFİK BÖLÜMÜ (TÜRKÇE); kara kalem (3B, 4B vb.), silgi ve kalemtraş
 • GRAFİK BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE); kara kalem (3B, 4B vb.), silgi ve kalemtraş
 • MODA TASARIMI BÖLÜMÜ; kara kalem (3B, 4B vb.), silgi ve kalemtraş
 • OYUNCULUK BÖLÜMÜ; Sınav tek aşamada gerçekleştirilecektir. Adaylardan istenen zorunlu sınav parçaları için tıklayınız.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. TYT Sonuç Belgesi: İnternet üzerinden alınacaktır.
 2. Lise Diploması: Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslı).
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 4. Fotoğraf: 3 adet fotoğraf. ( Arkalarına iz bırakmadan adı,soyadı ve kazandığınız programı yazınız.)
 5. İkametgah Belgesi: Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü'nden alınacak adres bilgilerini gösterir belge veya adres ve iletişim bilgileri beyanı.
 6. Askerlik Belgesi: 1998 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".
 7. Öğrenim Ücreti Dekont Sureti

Yukarıdaki işlemler yapıldıktan ve tüm evrakların hazırlanmasının ardından kayıt işleminin tamamlanması için Kayıt Ofisinde bulunulması gerekmektedir.