İngilizce Dil Yeterlik Sınavı

Yabancı Diller Birimi İngilizce Hazırlık Programı 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı DÜİYES Usul ve Esasları

Sevgili Öğrencilerimiz,

2021-2022 Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı (DÜİYES) 22 Şubat 2022 Salı günü yüz yüze olarak Dudullu Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Sınav iki oturumdan oluşmaktadır, öğrencilerimizin her iki oturuma da katılmaları gerekmektedir.

  1. Oturum: 09:30 – 11:30

  2. Oturum: 12.00 – 13.00

  • Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin 09:00’da sınava girecekleri salonda hazır bulunmaları zorunludur.
  • Öğrencilerin sınavda güncel fotoğraflı, geçerli kimlik belgesi (öğrenci kimlik kartı, TC kimlik belgesi, pasaport, sürücü belgesi) bulundurmaları zorunludur. Geçerli kimlik belgesi bulundurmayan öğrenciler sınava katılım sağlayamayacaktır.
  • Sınav 121 numaralı derslikte yapılacaktır.
  • Öğrencilerin sınava mavi tükenmez kalem, kurşun kalem ve silgi getirmeleri gerekmektedir.

22 February, 2022 English Proficiency Exam (DÜİYES)

Foreign Languages Unit English Preparatory Program 2021-2022 Academic Year Spring Semester DÜİYES Procedures and Principles

Dear Students,

2021-2022 Spring Semester English Proficiency Exam (DÜİYES) will be administered on Tuesday, February 22, 2022 and will be invigilated face to face on Dudullu Campus. The exam consists of two sessions and the students are required to attend both sessions.

Session 1: 09:30 - 11:30

Session 2: 12:00 - 13:00

  • The students are to be present in the class where they will take the exam at 09.00 so that the invigilators can check the students’ ID cards on time.
  • Students must have a valid ID with photo (student ID card, passport, driver's license) during the exam. You need to present a valid ID to be admitted to the exam.
  • The exam will be conducted in room 121.
  • The students need to bring a blue pen, pencil and an eraser.

DÜİYES OUTLINE