Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

  1. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Doğuş Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerine uygun olarak DOÜ diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.
  2. Bu kurumlardan 18/08/2012 tarihli 28388 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler DOÜ diploma programlarına yatay geçiş için başvuramazlar.
  3. İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde DOÜ diploma programlarına geçiş için başvurabilirler. Bu başvurular yurt içi yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.