Özel Durumlarda Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Özel Durumlarda Kurumlar Arası Yatay Geçiş

  1. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, DOÜ diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
  2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise, görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Bu yolla başvuran adaylar, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
  3. Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının DOÜ’ne başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.
  4. Yükseköğretim Kurulu tarafından, şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler DOÜ diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Başvurular, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirilir.