Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir.

Programın amacı Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Erasmus+ Programı yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, kendi kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir eğitim sistemi görebilme olanakları sağlar.

Hazırlık sınıfında projeye başvuru yaptığınız sürece birinci sınıfta hareketlilik gerçekleştirebilirsiniz. Hazırlık sınıfı okumayan öğrenciler birinci sınıflarında başvuru yaparak en erken ikinci sınıfta hareketlilik gerçekleştirebilir.

Üniversitemiz her yıl başvuru süresi belirlemektedir. Bu süre içerisinde öğrenciler online olarak Erasmus+ Ofisi’ne başvuru yapabilirler.

Hazırlık sınıfındaki öğrenciler başvuru yapamaz. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir. Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/4.00 olmalıdır. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır. Değerlendirmelerde; öğrenim hareketliliği için %50 Akademik başarı, %50 Yabancı Dil Sınavı ortalaması alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.

Üniversitemiz her yıl başvuru süresi belirlemektedir. Bu süre içerisinde öğrenciler online olarak Erasmus+ Ofisi’ne başvuru yapabilirler.

Erasmus+ Programına katılım şartları değerlendirildiğinde engelli öğrencilerimize, değerlendirme kriterlerinde artı puan verilmektedir. Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler.

Hayır. Sadece üniversitemiz anlaşması olan üniversitelere gidebilirsiniz. Üniversiteler listesi için tıklayınız.
 

 

Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus+ Programından faydalanmalarına engel değildir.

Hayır. Erasmus+ öğrencileri öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar ve öğrenciler eğitim ücretlerini kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırırlar; ancak ders seçimi yapmazlar.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. 3 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez. Ancak Avrupa’da 3 dönemlik sistem de bulunmaktadır. Bu durumda olan üniversiteler kabul edilmektedir.

Erasmus+ Programından öğrenci statüsünde en fazla iki kere yararlanabilirsiniz.

Erasmus+ ile yurtdışında eğitim alma hakkı elde eden öğrencilerin alacakları aylık Erasmus+ hibeleri ilgili akademik yıl başlamadan önce Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir. İlgili hibe miktarları başvuru döneminde her akademik yıl ilan edilmektedir. Ayrıca her katılımcı için hibe tutarı hareketlilik gerçekleştirdiği gün sayısına göre de değişiklik göstermektedir.

Hayır, Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Birimimiz tarafından bunun dışında herhangi bir ödenek verilmemektedir.
 

 

Hareketlilik öncesinde her öğrenci ile Erasmus+ Bölüm Koordinatörü ile birlikte bir öğrenim anlaşması (3 orijinal, biri öğrencide, biri Erasmus+ Ofisi’nde biri de gidilen kurumda bulunmak üzere) imzalanır. Öğrenim Anlaşması’nda öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin adları ve ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS) kredileri yazılır. Derslerin listesi gidilecek üniversite tarafından temin edilebilir. Ders listesi gidilecek üniversitenin web sayfasından indirilerek Erasmus+ Bölüm Koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Öğrenim Anlaşması’nda öğrencinin yanı sıra her iki kurumun Erasmus+ Bölüm Koordinatörü’nün ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü’nün imzaları ve her iki kurumun mührü bulunmalıdır. Öğrenci yurtdışına çıkmadan önce Öğrenim Anlaşması’nın tüm taraflarca imzalı hali Erasmus+ Ofisi’ne iletilmelidir.

Çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Ders seçimi yapılırken 1 yarıyıl için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir.

Misafir olunacak üniversite uluslararası öğrenciler için konaklama sağlamak zorunda değildir; ancak birçoğu, öğrencilerin zamanında başvurmaları durumunda yurt odası ayırmakta veya kampüs dışında konaklama konusunda bilgi vermektedir. Karşı kurumun Uluslararası Ofis Birimi size nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.

Erasmus+ Programı kapsamında yurtdışına gidecek olan öğrencilerin Uluslararası geçerliliği olan sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamları dikkatlice araştırılıp yapılmalıdır.

Erasmus+ öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu arayınız. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. İlgili ülkenin Büyükelçilik/Konsolosluk internet sitesini kontrol ediniz. İstenilen bütün evrakları tamamlamış olmaya çok dikkat ediniz. Erasmus+ Ofisi tarafından Erasmus+ öğrencisi olduğunuz ve bu kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazıyı büyükelçiliğe iletmeniz vize alınması konusunda size kolaylık sağlayabilecektir.

Bu konuda gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan bilgi alınız.
 

 

Gerekli dökümanlar başvurulan okula göre değişmektedir. Gideceğiniz üniversiteye Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüz ve Erasmus+ Ofisi yardımı ile başvurunuzu son başvuru tarihinden önce gerekli dokümanları da ekleyerek göndermeniz gerekmektedir.

 • Learning Agreement’ınızı Bölüm Koordinatörünüz yardımıyla bilgisayar ortamında doldurun ve mümkünse başvuru evraklarıyla birlikte karşı üniversiteye gönderin. (Not: AB Kriterlerine göre bir Erasmus+ Değişim Öğrencisinin 1 dönem için alması hedeflenen ders yükü 30 AKTS’dir. Derslerinizi seçerken buna dikkat ediniz.)
 • Başvurunuzda belirttiğiniz e-posta adresinizini sık sık kontrol ediniz. Başvurduğunuz üniversiteler programla ilgili tüm bilgileri, sizin adresinize e-posta yoluyla göndereceklerdir.
 • Gideceğiniz üniversiteden gelen kabul mektubu sizin adresinize geldiyse, fotokopisini Erasmus+ Ofisi’ne ulaştırın. Vize başvurusunda konsoloslukların birçoğu kabul mektubunun orijinalini talep etmektedir. Bu nedenle size mail yolu ile gelen kabul mektubu yeterli olmayabilir. Bu durumda kabul mektubunuzun posta yolu ile gelmesini beklemelisiniz. (Gideceğiniz ülkenin temsilciğinden taranmış belge ile imzaların kabul edilip edilmeyeceğini öğrenebilirsiniz.)
 • Başvurduğunuz okul ile Learning Agreement’ınızın onlar tarafından onaylı halinin gönderilmesi konusunda iletişime mutlaka iletişime geçiniz. (E-Posta yolu ile göndermeleri yeterlidir.)
 • Gideceğiniz üniversiteden gelen kabul mektubu, pasaportunuz ve vize için gerekli tüm belgeler ile birlikte ilgili konsolosluğa vize başvurusunda bulunun. (Vize için gerekli belgeleri gideceğiniz ülkenin Türkiye’deki büyükelçiliklerinden öğrenebilirsiniz.)
 • Türkiye’deki TEB Bankasından EURO hesap açtırıp, hesap cüzdanınızın fotokopisini Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne teslim ediniz.
 • Seyahat sağlık sigortanızı mutlaka yaptırıp, bir fotokopisini koordinatörlüğe teslim ediniz.
 • Pasaportun vizeli sayfalarının fotokopisini koordinatörlüğe teslim edin.
 • Garantörlük belgeniz geldiğinde size bilgilendirme gelecektir, belgeyi ofisimizden teslim alınız. (Vize başvurunuzda gerekecektir.)

 • Gittiğiniz okulun kabul mektubunda belirtilen tarihlerde orada olmaya ve resmi olarak dönem bitmeden dönmeyiniz.
 • Alacağınız dersleri vardığınızda kontrol ediniz ve ders değişikliklerini en geç 30 gün içinde Learning Agreement değişiklik sayfasında belirterek Erasmus+ Ofisi’ne gönderiniz. (Öğrenim Anlaşmanızdaki değişiklikleri misafir olduğunuz üniversiteye imzalatmayı unutmayınız.)
 • Gittiğiniz üniversiteden ayrılmadan önce orada kaldığınız tarihleri gösteren katılım sertifikanızı imzalatınız.
 • Dönem sonunda transkriptinizin Erasmus+ Ofisi’mize gönderilmesi için misafir olduğunuz üniversitenin ilgili birimi ile iletişime geçiniz.

 • Katılım Sertifikanızı Erasmus+ Ofisi’ne teslim ediniz.
 • Not döküm belgenizi (Transcript of Records) Erasmus+ Ofisi’ne teslim ediniz.
 • Pasaportunuzda yer alan giriş çıkış tarihlerinizi gösteren mühürlü kısmın fotokopisini Erasmus+ Ofisi’ne teslim ediniz.
 • Öğrenim Anlaşması’nın orijinallerini Erasmus+ Ofisi’ne teslim ediniz.
 • Erasmus hibesinin kalan kısmını almak için size gelecek olan Öğrenci Final Rapor Formu’nu doldurunuz.

Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin kalan kısmı kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20’den daha fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yükseköğretim kurumuna aittir. Bununla birlikte, Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programının (toplam kredi sayısının) en az üçte ikisinde başarılı olamayan öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir.

Üniversite tarafından belirlenen tarihe kadar belgelerini Erasmus+ Ofisi’ne teslim etmeyen öğrencilerin de %20 hibeleri ödenmez. İlk planlamada ödeneceği öngörülmesine rağmen ödenmeyen ve/veya ödendikten sonra geri istenen tutarlar, hibe kaynaklarına iade edilir.

Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden/ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

Erasmus+ Öğrenci Staj Faaliyetine başvurabilmek için öğrencinin staj yapacağı kurumu bularak stajını onaylatmış olması beklenmektedir. Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması farketmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus+ stajından yararlanma hakkına sahiptir. İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında; öğrenci yerleştirmede gönderen yükseköğrenim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Üniversitemiz tarafından ilan edilen tarih aralığında aşağıdaki evraklar ile birlikte başvuruda bulunmanız gerekmektedir:

 • Başvuru Formu Çıktısı
 • Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu (“Genişletilmiş (Extended)” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır), işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu.
 • Eğitim Anlaşması (Gitmeden Önce)
 • Öğrenci İşleri’nden alınacak Not Dökümü