Erasmus+ Değişim Programları Başvuruları

DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS+ ÖĞRENİM, STAJ ve İKİLİ İŞBİRLİĞİ) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI


2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında değişim programları kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek / staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular 11.02.2019–01.03.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
 

Kimler Başvuru Yapabilir?

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. İngilizce Hazırlık ve Uzaktan Öğretim Programları öğrencileri başvuruda bulunamazlar.

 

Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları Nedir? Başvuru Evrakları Nereye Teslim Edilir?

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında değişim programları kapsamında (Erasmus+ Öğrenim, Staj ve tüm dünya ülkeleri ile öğrenci değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan İkili İşbirliği programı) yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz için başvurular 11.02.2019 – 01.03.2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular her yıl bir sonraki eğitim öğretim dönemi için 1 kez alınmaktadır. Öğrenciler programdan 1 dönem veya 1 Eğitim-Öğretim yılı için faydalanabilir.

 

Başvuru için gerekli evraklar:

* Başvuru formu

* Transkript

* Öğrenci belge

* Kimlik (veya pasaport) fotokopileri


Yukarıda belirtilen evraklar OBS üzerinden yapılacak olan başvuru tamamlandıktan sonra eksiksiz olarak; Uluslararası Ofise teslim edilmesi gerekmektedir.
 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a) Birinci kademe (Lisans/Ön Lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

b) İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (bir dönem için en az 30, bir yıl için ise 60 AKTS)

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Staj hareketliliği için: Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletmenin belirlenmesi ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunması gerekmektedir.

 

İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz, 09 Mart 2019 tarihinde saat 11.00’da Acıbadem Yerleşkesinde yapılacak olan yazılı sınava ve 21-22 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınavına katılmak zorundadır. Sınav saatleri daha sonra ilan edilecektir.

Öğrencilerin sınavdan başarılı olabilmesi ve hareketlilikten faydalanmaya hak kazanabilmesi için İngilizce sınavından (sözlü ve yazılı sınav sonucu) minimum B2 seviyesinde puan almaları gerekmektedir.  Yapılacak yabancı dil sınavına kayıt olduğu halde katılmamış öğrencilere bir sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda -5 puan uygulaması yapılacaktır.

 

Seçim Kriterleri

2019 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan


Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir.


Anlaşmalı Kurum Listesi

http://erasmus.dogus.edu.tr/erasmus-anlasmalarimiz/