Birim Başkanından

Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi, Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma ile Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye’nin Oluşumu derslerini, ortak zorunlu dersler olarak, tüm bölümlere ve yüksekokul programlarına vermekle yükümlüdür. Bu görev, Fakülteler ve Meslek Yüksekokulu ile iş birliği yapılarak yürütülmektedir.

Üniversite çağındaki her gence Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmayı, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmeyi amaçlayan Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma dersi Türk ve Dünya edebiyatının seçkin yapıtlarının da okutulmasıyla eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı düşünceleri gelişmiş, okuyan gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye’nin Oluşumu dersi de, öğrencilerini Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında yürüyen, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilerek bunları davranış hâline getiren, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılıkla çözüm üretebilen çağdaş aydınlar olarak yetiştirmeyi ilke edinmiştir.


Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA
Birim Başkanı